Kronika Uniwersytecka - Grudzień 1995

ORDERY I ODZNACZENIA

30 listopada ponad 30-osobowa grupa pracowników naszej uczelni otrzymała ordery i odznaczenia państwowe. Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali profesorowie Lesław Badura, Jerzy Chmielowski i Krzysztof Rostański - wszyscy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Krzyże Kawalerskie otrzymali także profesorowie: Genowefa Grabowska z WPiA, Piotr Dobrowolski z WNS i Roman Ger z WMFiCh. 5 osób odebrało Złote, 3 osoby Srebrne i 2 osoby - Brązowe Krzyże Zasługi. 17 osobowa grupa nauczycieli akademickich otrzymała Medale Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość wręczenia odbyła się w naszej uczelni a przekazującym odznaczenia w imieniu władz państwowych był wojewoda katowicki Eugeniusz Ciszak.

44 PROMOCJA DOKTORSKA

28 listopada odbyła się 44 już promocja doktorska w naszej uczelni. Dyplomy doktora habilitowanego odebrało 8 osób w tym 5 nauczycieli akademickich UŚ. Doktorów promowanych było 29 w tym 19 pracujących w UŚ. Nowym doktorom i habilitowanym gratulujemy. Liczba doktoratów obronionych w UŚ wynosi obecnie 1303 a habilitacje uzyskały 192 osoby.

CO SŁYCHAĆ W RADIU?

O radiu - jako fragmencie systemu informacji - w okresie transformacji w Polsce i w innych krajach Europy mówili uczestnicy międzynarodowej konferencji zarganizowanej przez Zakład Dziennikarstwa UŚ i Radio Katowice S. A. Uczestniczyło ok. 80 gości - medioznawcy, filozofowie, prawnicy, specjaliści od telekomunikacji - z kraju oraz z Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwecji. Konferencja odbyła się 23-24 listopada.

AKCJA:"ZAŁÓŻ SE KONTO"

... spotkała się wśród pracowników z dosyć życzliwym odzewem. Gdy zamykamy ten numer nie objęła jeszcze połowy wydziałów, ale - jak nam powiedziano w Kwesturze - jest dobrze. Studenci na "zmasowaną" zachętę i akcję "konto" będą musieli poczekać do stycznia - lutego, bo uczelnia nie posiada jeszcze wdrożonego programu obsługi wypłat stypendiów na konta bankowe. Gdy program już będzie gotowy - planowana jest taka sama akcja "ułatwionego" zakładania kont przez wysłanników banku - na poszczególne wydziały. A może także do DS-ów?

ROBI SIĘ NIEBEZPIECZNIE!

... Dlatego przypominamy zachętę władz uczelni skierowaną zarówno do studentów jak i pracowników: zakładajmy konta bankowe. Albowiem...

14 listopada wieczorem nieznani sprawcy próbowali włamać się do kasy w budynku Wydziału Nauk Społecznych. Już byli blisko, już "witali się z gąską" ale szczęśliwie zadziałał alarm, który ich spłoszył. Do kasy nie zdążyli się dobrać ale szkód narobili.

Ale to nie wszystko. W nocy z soboty na niedzielę - 4/5 listopada włamano się do jednego z pokojów kwestury w Rektoracie (wyważając drzwi z futryny) i skradziono komputer oraz elektroniczny sprzęt obliczeniowy. Tu alarmu nie było. Czy w obu wypadkach portierzy właściwie pełnili swą służbę? Uczelnia nie ma pieniędzy na ubezpieczenie naszych pieniędzy w kasach - więc radzimy: czem prędzej zmykać na konta bankowe.