Z bibliotecznej półki - Grudzień 1995

... ściągnięte zostały dwie książki, które łączy jedna wspólna cecha. Są to dwa dziewiętnastowieczne polonica*, rejestrowane w Bibliografii Polskiej K. Estreichera. Równocześnie, ze względu na miejsce wydania, obie publikacje w nazewnictwie bibliotekarskim mogą funkcjonować jako tzw. silesiaki.

Merle d*Aubigne J. H. : Historya reformacyi szesnastego wieku. (T. 1-4). Z francuskiego przełożył Jan Pindór - Cieszyn. Nakł. Ewangelickiego Towarzystwa Oświaty Ludowej, (1885), - XI, 325s. (T. 1)

Prezentowana publikacja jest cennym w Bibliotece Głównej nabytkiem ze względu na osobę tłumacza i miejsce wydania. Cieszyn i w przeszłości był prężnym ośrodkiem kulturalnym, w którym działały różne towarzystwa, wydawano czasopisma i książki. Również tłumacz jest osobą zasłużoną w rozwoju kultury i oświaty Cieszyna. Pastor, nauczyciel, działacz i pisarz dzieł o charakterze religijnym, Jan Pindór (1852-1924), urodzony pod Cieszynem i wiele lat pracujący dla tego środowiska. Obszerną notę biograficzną i bibliografię Jana Pindóra podaje w 26 tomie "Polski Słownik Biograficzny".

150 Jahre "Schlesische Zeitung" 1742-1892. Ein Beitrag zur vaterl*ndischer Kultur-Geschichte. - Breslau: Verlag von Wilh. Gottl. Korn, 1892, IX, 316s.

W historii kultury i drukarstwa na Śląsku nazwisko Kornów zajmuje znaczące miejsce. Niemiecka rodzina wrocławskich (spolszczonych później) drukarzy i wydawców podręczników szkolnych i książek autorów również polskich, m. in. Sz. Starowolskiego, J. S. Bandtkiego i wielu innych. Oficyna Kornów w 1742 roku wydała pierwszy numer czasopisma, które przetrwało 150 lat. Informowało o aktualnych wydarzeniach kulturalnych, politycznych regionalnych i europejskich ale też o wydawanych książkach. Monografia "Schlesische Zeitung" opracowana starannie na tle historyczno-kulturalnym i wydana w drukarni Korna, jest cennym nabytkiem Biblioteki Głównej. Jedynym mankamentem wydania jest trudno czytelny gotyk.

*polonica = dokumenty (druki, rękopisy, dzieła sztuki, pamiątki historyczne itp. ) polskie lub Polski dotyczące. Termin powstał w XX w., Źródło: Encyklopedia Wiedzy o Książce, Wrocław 1971 s. 1930.