FNP - CO TO JEST?

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej powstała w 1991 roku z otrzymanym od skarbu państwa funduszem założycielskim w wysokości 950 mld. zł.Fundacja gospodaruje tymi środkami tak, aby przynosiły one dochód, który obracany jest na statutowe jej cele. Celem generalnym jest wspieranie nauki poprzez promowanie naukowców (przyznawanie stypendiów i nagród), wspomaganie najwybitniejszych naukowców poprzez modernizację ich warsztatów pracy, ofertę wydawniczą oraz inwestycje na potrzeby nauki, wspieranie procesu komercjalizacji nauki. Dewiza Fundacji stanowi iż wsparcie otrzymują tylko najlepsi - by mogli się stać jeszcze lepszymi. Od strony formalnej Fundacja ma charakter pozarządowej instytucji publicznej non-profit z takimi istotnymi cechami jak posiadanie aktywów kapitałowych będących podstawą działania i zapewniających jej trwałość, swobodą ulokowania środków na cele statutowe oraz całkowitą niezależnością.Uczelnia nasza - nasze zespoły naukowe i poszczególni naukowcy, także najmłodsi, korzystali i korzystaj nadal z wszystkich form wsparcia udzielanych przez Fundację.I chwała jej za to.