Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Grudzień 1995

Tytuł profesora otrzymał:

Prof. dr hab. Jan Malicki z Wydziału Filologicznego


Stopień doktora habilitowanego uzyskał:

Dr hab. Bogdan Doleżych z WBiOŚ


Stopień doktora uzyskali:

Dr Mieczysław Leśniok z WNoZ

Dr Zdzisław Marcinów z WFil.

Dr Bernadeta Fuchs z WPiA