BEZROBOTNI NA UŚ

Wydział Techniki na zlecenie Rejonowego Urzędu Pracy w Sosnowcu podjął się prowadzenia kursów w ramach przekwalifikowań zawodowych pracowników, którzy utracili prace na skutek przemian strukturalnych gospodarki.

Programy kursów obejmują nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputerów, zapoznanie się z budową i eksploatacją maszyn elektrycznych , z elementami automatyki, z podstawowymi programami komputerowymi stosowanymi w biurach administracji państwowej i terenowej, w bankowości, w zarządzaniu, w przemyśle, oraz nabycie nowych wiadomości z zakresu pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych.

Każdy program kursu jest ustalany wspólnie z Rejonowym Urzędem Pracy i uwzględnią aktualne zapotrzebowanie zakładów pracy na pracowników o określonych umiejętnościach. Programy kursów są dostosowane zarówno dla osob posiadających wyższe jak i średnie wykształcenie techniczne lub humanistyczne.

Dotychczas w okresie wakacyjnym /czerwiec - wrzesień/ zorganizowano trzy kursy dla 53 osob, z których w chwili obecnej już ponad 60 proc. zdobyło prace. Wydział zarobił w ten sposób 230 mln. zł, z których 35 proc. przeznaczono na honoraria prowadzących zajęcia, w 35 proc. na zakup sprzętu i doposażenie laboratoriów a resztę - około 30 proc. stanowią narzuty i zysk dla uczelni.

Pracownicy Wydziału rozumieją, że prowadzenie kursów jest w chwili obecnej jedną z form pozyskiwania funduszy na uzupełnienie i odnowienie sprzętu dydaktycznego dla potrzeb kształcenia wszystkich studentów. Z tego względu wyrazili zgodę na honoraria w wysokości 140-180 tys. zł brutto za godzinę wykładów lub ćwiczeń, przeznaczając wygospodarowaną kwotę na zakup materiałów i urządzeń dydaktycznych.

W chwili obecnej Wydział prowadzi dwa następne kursy dla 60 osób. Zaczęły się one w okresie przerwy świątecznej i kontynuowane będą w przerwie miedzysemestralnej.