MOŻE NAS CZYTAĆ CAŁY ŚWIAT

Z przyjemnością informujemy naszych Czytelników, że z inicjatywy z-cy dyrektora Centrum Techniki Obliczeniowej mgra Macieja Uhliga wszystkie artykuły publikowane w "Gazecie Uniwersyteckiej" dostępne będą - począwszy od bieżącego numeru - poprzez serwer systemu informacyjnego Gopher w światowej sieci komputerowej Internet. Mamy nadzieję, że dzięki temu najbardziej aktualne wydania "Gazety Uniwersyteckiej" dotrą nie tylko do naszych pracowników, przebywających czasowo za granicą, ale i bedą stanowić ciekawą lekturę dla wszystkich Polaków, którzy opuściwszy kraj na stałe, nie chcą utracić kontaktu z ojczyzną.