Nowe książki - Styczeń 1994

POZA WYDAWNICTWEM US UKAZAŁY SIĘ NASTEPUJĄCE KSIĄŻKI NASZYCH PRACOWNIKÓW:

HISTORIA

Piotr Greiner, Ryszard Kaczmarek: Leksykon organizacji niemieckich w województwie Śląskim w latach 1922-1939, wyd. "Śląsk", Katowice 1993, s. 165.

Piotr Greiner: Słownik organizacji młodzieżowych w województwie Śląskim w latach 1922-1939, wyd. Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice 1993, s. 141

Piotr Greiner: Polski ruch młodzieżowy w województwie Śląskim w latach 1922-1939, wyd. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1993, s.120

Wojciech Korfanty, Rozprawy i szkice historyczno-literackie. Pr. zb. red. D. Rott, E. Skorwider, wydawca: Biblioteka Śląska, Śląskie Towarzystwo Naukowoliterackie, Katowice 1993

HISTORIA LITERATURY

Janusz Ryba. Motywy podróżnicze w twórczości Jana Potockiego. Wrocław /Ossolineum/ 1993