STOPNIE NAUKOWE

Doktoraty:

Wydział Filologiczny
Dr Andrzej RABSZTYN
Dr Marcin MAZUREK

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Sławomir MICHALIK

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Marcin LIPOWCZAN

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Dr Wiesława WALKOWSKA

Wydział Nauk Społecznych
Dr Krzysztof BIERWIACZONEK

Habilitacje:

Wydział Artystyczny Filia w Cieszynie
Dr hab. Józef KNOPEK

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Wydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoNiesklasyfikowaneW sosie własnymNiesklasyfikowaneOgłoszeniaNiesklasyfikowaneZ CieszynaNiesklasyfikowaneZ CieszynaNiesklasyfikowaneZ CieszynaNiesklasyfikowanePre-teXtNiesklasyfikowaneKronika UŚNiesklasyfikowane
Zobacz stronę wydania...