Okładka Gazety Uniwersyteckiej
POLECAMY W NUMERZE

Z Berdyczowa do Londynu

Wydanie bieżące nr 9 (249) czerwiec 2017

Pobierz PDF

Zobacz także

Po pierwsze nie szkodzić
Pacjenci oczekujący w szpitalu na leczenie operacyjne muszą zazwyczaj przed jego wykonaniem podpisać stosowną zgodę na udzielenie świadczenia medycznego. Aby była skuteczna prawnie, powinna być wyrażona świadomie, dobrowolnie i przed zabiegiem przez osobę do tego uprawnioną.
Mozaikowa przestrzeń Katowic
Prowadząc badania przekształceń przestrzeni miejskiej Katowic, dr Marta Chmielewska skupiła uwagę nie tylko na przeszłych wydarzeniach, które ukształtowały dzisiejszą morfologiczną postać miasta, lecz postanowiła również scharakteryzować zachodzące obecnie przemiany.