Okładka Gazety Uniwersyteckiej
POLECAMY W NUMERZE

Architektura roślin

Wydanie bieżące nr 4 (264) styczeń 2019

Pobierz PDF

Zobacz także

Myślenie teatrem
Malarz, rysownik, grafik, a także poeta, dramatopisarz, scenograf i reformator teatru – każda z tych ról sprawiła, że Wyspiański bezsprzecznie należy do panteonu polskich twórców. [foto:::left] 150. rocznica urodzin autora Wyzwolenia nie musi go przypominać, jego dramaty wciąż krążą po polskich scenach.
Uniwersytet Śląski dla klimatu
W ramach zorganizowanego w Katowicach szczytu poświęconego zmianom klimatu odbyła się 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).