Okładka Gazety Uniwersyteckiej

Wydanie bieżące nr 2 (252) listopad 2017

Pobierz PDF

Zobacz także

Ustawa dla przyszłości
Przywrócenie jakości kształcenia oraz wartości dyplomów, zmiana modelu kształcenia doktorów i szkoły doktorskie, odejście od obowiązku uzyskania habilitacji, ewaluacja działalności naukowej, poszerzenie autonomii uczelni, możliwość tworzenia uczelni federacyjnych i rada uczelni jako nowy organ uczelniany – to
Archeolog Górnego Śląska
Konferencja poświęcona była wybitnemu uczonemu, archeologowi, nauczycielowi akademickiemu, muzealnikowi związanemu z Muzeum Śląskim. Nie ma wśród archeologów Górnego Śląska postaci, którą można by porównać z Jerzym Szydłowskim.