Wydanie bieżące nr 6 (246) marzec 2017

Pobierz PDF

Zobacz także

Odejście od status quo
Konferencje programowe poprzedzające Narodowy Kongres Nauki, który ma się odbyć we wrześniu 2017 roku w Krakowie, organizowane są w różnych ośrodkach akademickich w całym kraju.
Buława profesorska jest w akademickim plecaku!
Zadaniem Narodowego Kongresu Nauki, który odbędzie się 19–20 września w Krakowie, będzie przygotowanie projektu założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która ma zmodernizować polską naukę i polskie uczelnie.