Redakcja

Adres:
„Gazeta Uniwersytecka UŚ". Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Bankowa 5, III piętro, pok. 6
40-007 Katowice
tel. 32 359 19 64
e-mail: gazeta@us.edu.pl

Zespół:
Redaktor naczelny – Agnieszka Sikora
agnieszka.sikora@us.edu.pl
Sekretarz redakcji - Tomasz Płosa
t.plosa@us.edu.pl

Współpracownicy:
Agata Hajda
Małgorzata Kłoskowicz
Wojciech Kowalczyk
Agnieszka Nęcka
Maria Sztuka
Olga Witek

Felietoniści:
Stefan Oślizło
Małgorzata Kita

Korekta:
Katarzyna Wyrwas

Projekt graficzny:
Łukasz Kliś

Rysunki:
Marek Głowacki

Opracowanie wersji internetowej:
Bianka Porębska
bibianna.porebska@us.edu.pl