Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

DYDAKTYKA. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2023. T. 32: Edukacyjne światoobrazy szkoły i uniwersytetu. Dydaktyka języka polskiego jako zobowiązanie. Red. nacz. Magdalena Ochwat, red. tomu: Anna Guzy, Stanislav Štěpáník

JĘZYKOZNAWSTWO. „Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2024. Vol. 10 (1). Eds. in Chief Jolanta Latkowska, Adam Wojtaszek

„Neophilologica” 2023. Vol. 35: Syntaxe, sémantique, lexique : Hommage à Gaston Gross (1939–2022). Rédacteur en chef / Editor-in-Chief Wiesław Banyś, sous la rédaction de / edited by Wiesław Banyś et Beata Śmigielska

NAUKI O KULTURZE I RELIGII. Anna Matysek: Model systemu zarządzania indywidualną wiedzą naukową w humanistyce

Wojciech Sitek: Żegnaj, Ameryko. Mitologia późnego kapitalizmu w filmach Michaela Manna

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA. Natalia Tomczewska-Popowycz: Turystyka sentymentalna Polaków do Ukrainy Zachodniej

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2022. T. 2 (59): Janusz Korczak dzisiaj – w 80. rocznicę śmierci pedagoga. Red. nacz. Irena Polewczyk, Marek Rembierz

„International Journal of Research in E-learning” 2023. Vol. 9 (2) . Ed. in Chief Eugenia Smyrnova-Trybulska, Eds. of Thematic Issue: Piet Kommers, Nataliia Morze, Sixto Cubo Delgado, Tatiana Noskova, Eugenia Smyrnova-Trybulska

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

DYDAKTYKA. Magdalena Ochwat: Więcej-niż-tylko-ludzkie lekcje języka polskiego. Edukacja polonistyczna w czasach kryzysu klimatycznego

JĘZYKOZNAWSTWO. Dobrostan w kontekście kształcenia językowego: perspektywa ucznia i nauczyciela glottodydaktyka. Red. Danuta Gabryś-Barker, Ryszard Kalamarz (Seria: Publikacje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ISSN 2719- 8065)

Agnieszka Piela: Literatura źródłem związków frazeologicznych. Słownik

LITERATUROZNAWSTWO. Magdalena Bąk: Romantyczni wojażerowie. Mickiewicza i Słowackiego listy z/o podróży

NAUKI PRAWNE. Anna Chorążewska, Adam Proń: Intellectual Property Rights and Scientific Authorship: Legal and Ethical Considerations. Case Study in Hard Sciences and Natural Sciences

PEDAGOGIKA. Grzegorz Głupczyk: Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży w środowiskach defaworyzowanych społecznie (Seria: Praca Socjalna, ISSN 2720-0434)

Podręczniki i skrypty

NAUKI TEOLOGICZNE. ks. Jan Słomka: Wprowadzenie do teologii katolickiej. Podręcznik

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 18: Gustaw Morcinek: O tym, jak górnik Maślok kramarzył ze Skarbnikiem *** O Skarbniku, duchu kopalni. Z: Baśnie i legendy polskie. Edycja dla początkujących (poziom A1–A2). Zaadapt. i oprac. Magdalena Nowak-Kaczmarek, Paulina Stasiak (Seria: Czytaj po polsku, ISSN 2720-5800)