Kronika UŚ

50 Tygodni w Mieście Nauki

Za nami kolejne Tygodnie w Mieście Nauki: Organów, Architektury, Książki i Oddechu.

Organizatorem Tygodnia Organów była Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Podczas Tygodnia odbywały się koncerty i warsztaty inaugurujące nowe organy w sali koncertowej Akademii Muzycznej. Wśród wykonawców pojawili się m.in. rektor AM – prof. dr hab. Władysław Szymański, a także wybitny francuski organista, Olivier Latry. Zorganizowano również wykłady, warsztaty i prezentacje o charakterze prozdrowotnym – gdyż organy to nie tylko instrumenty muzyczne, ale również narządy ludzkiego organizmu. Rozmawiano o tym, jak słuchać swojego ciała i czy muzyka może nam pomóc w codziennym dbaniu o zdrowie.

Organizatorem Tygodnia Architektury była Politechnika Śląska. Głównym celem uczelni było przedstawienie uczestnikom elementów innowacyjnych. Tydzień Architektury rozpoczęła międzynarodowa wystawa sztuki z okazji Światowego Dnia Sztuki. Poza wystawami organizatorzy zaproponowali uczestnikom pokazy, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, spektakle, a także elementy małej architektury w przestrzeni miasta. Była okazja udać się na spacer architektoniczny, wziąć udział w grze terapeutycznej, dowiedzieć się, jak wygląda projektowanie z perspektywy neuronauki oraz jakie są praktyczne aspekty ergonomii.

Kolejnym Tygodniem był Tydzień Książki. Jego organizatorem była Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Książki nie tylko przekazują treść, mają też swoją fizyczną formę, w tym ilustracje, które pobudzają wyobraźnię. Książka to także format, gramatura i odcień papieru, rodzaj oprawy, dobór kroju pisma, układ typograficzny i wiele innych elementów, którymi na co dzień zajmują się pracownicy ASP. Organizatorzy w ramach Tygodnia Książki przygotowali wiele ciekawych propozycji, m.in.: wystawy, pokazy, warsztaty. Bogatą ofertę warsztatów i spotkań wokół książek przygotował również Instytut Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Specjalne oprowadzania zorganizował Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej, który odsłonił przed zwiedzającymi prawdziwe skarby. Tydzień Książki był ponadto wyjątkową okazją do zapoznania się z perełkami zbiorów śląskich bibliotek akademickich.

19. Tygodniem Miasta Nauki był Tydzień Oddechu. Oddech to niezbędny do życia proces, o którym myśleć możemy w wielu perspektywach: fizjologicznej, psychologicznej czy artystycznej. Podczas wydarzenia zaplanowano konferencje naukowe poświęcone edukacji i muzykoterapii, podczas których zastanawiano się nad funkcjami oddechowymi w ruchu i tańcu. Przedstawiono też wyniki badań dotyczących muzykoterapii w różnych chorobach i zaburzeniach. Przyglądano się, jak oddech i praca nad nim mogą pomóc w osiąganiu lepszej jakości życia. Uczestnicy mieli również okazję wysłuchać koncertów z udziałem orkiestry dętej i innych zespołów, a także prelekcji o charakterze medycznym.

III miejsce podczas Akademickich Mistrzostw Polski w aerobiku sportowym

Reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego w składzie: Sandra Seweryn, Maja Karwowska, Agata Maćkowska, Polina Holovko i Martyna Szerszeń uczestniczyła w Akademickich Mistrzostwach Polski w aerobiku sportowym, podczas których rywalizowała z drużynami z 15 uczelni z całej Polski. Zawody organizowane przez Politechnikę Łódzką odbywały się od 11 do 13 kwietnia 2024 roku w Łodzi. Zawodniczki z UŚ uplasowały się na III miejscu w klasyfikacji generalnej dzięki uzyskaniu dobrych wyników w kategoriach solo women i zespół. Debiutantka Polina Holovko zajęła XIV miejsce, Maja Karwowska IX miejsce, natomiast Sandra Seweryn utrzymała swoją pozycję i została wicemistrzynią Polski w sezonie 2023/2024. W kategorii zespołów wystąpiło trio w składzie Polina Holovko, Martyna Szerszeń i Agata Maćkowska. Zawodniczki zajęły II miejsce. Trenerką sekcji jest Katarzyna Ostrowska z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ.

Polacy wicemistrzami świata w negocjacjach

Tegoroczne Mistrzostwa Świata w Negocjacjach odbyły się w Holandii. W mistrzostwach brało udział 66 prestiżowych uczelni z całego świata. Uczestnicy turnieju musieli wykazać się zdolnościami w negocjacjach, które były oceniane pod kątem warunków wynegocjowanego kontraktu, wpływu negocjacji na relację z partnerami oraz opinii ekspertów o sposobie prowadzenia negocjacji. Ocena jury obejmowała analizę zastosowanych technik i strategii negocjacyjnych oraz skuteczność ich wdrożenia przez zespoły. Polska drużyna, reprezentowana przez Pawła Urzenitzoka (Uniwersytet Śląski), Dominika Zdebika (Uniwersytet Śląski) oraz Aleksandra Łabucia (Szkoła Główna Handlowa), zdobyła tytuł wicemistrzów świata w negocjacjach. Trenerem zespołu był Bartosz Dominikowski.

Prof. Ryszard Koziołek rektorem UŚ w kadencji 2024–2028

Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonało wyboru rektora śląskiej Alma Mater na kadencję 2024–2028, powierzając tę funkcję prof. dr. hab. Ryszardowi Koziołkowi. Głosowanie przeprowadzone drogą elektroniczną odbyło się 16 kwietnia 2024 roku.

Prof. Ewa Jarosz członkinią Zespołu ds. analizy zdarzeń

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar 25 kwietnia 2024 roku powołał 6 członków do eksperckiego Zespołu do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Wśród nich znalazła się prof. dr hab. Ewa Jarosz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zadaniem zespołu będzie ocena zdarzeń, w wyniku których doszło do śmierci lub poważnych obrażeń u dziecka, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie lub zostało stwierdzone, że rodzic albo opiekun (prawny bądź faktyczny) popełnił na szkodę dziecka umyślny czyn zabroniony określony w kodeksie karnym. Do obowiązków członków będzie należało również poszukiwanie rozwiązań ograniczających ryzyko wystąpienia takich sytuacji w przyszłości.

XXI Węgiel Film Festival

Od 24 do 27 kwietnia 2024 roku odbywał się XXI Węgiel Film Festival zorganizowany przez Szkołę Filmową im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. To festiwal filmowy organizowany od 2004 roku, na którym prezentowane są etiudy zrealizowane przez studentów szkół filmowych z całego świata. Nagrodę za najlepszy film fabularny otrzymał film The Song of the Beast (reż. Titouan Ropert, zdj. Titouan Ropert i Paul Caubin), nagrodę za najlepsze zdjęcia – film The Steak (reż. Kiarash Dadgar Mohebi, zdj. Farzad Shahab), nagrodę za najlepszy film dokumentalny Unnamed (reż. Iranmehre Salimi, zdj. Mohammad Mahdi Jesmani). Nagroda publiczności przypadła filmom Crack of Dawn (reż. Anna Llargués) i Cash Cow (reż. Dora Szelei). Wyróżnienie za najlepszy film krótkometrażowy otrzymała produkcja Miasto jeży (reż. Mateusz Rybiński, zdj. Tomasz Grzymała).

Prof. Tomasz Huk został śląskim wicekuratorem oświaty

26 kwietnia 2024 roku dr hab. Tomasz Huk, prof. UŚ został powołany przez minister edukacji narodowej Barbarę Nowacką na stanowisko śląskiego wicekuratora oświaty. Prof. Tomasz Huk jest pracownikiem badawczo- dydaktycznym w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych UŚ oraz pełnomocnikiem dziekana ds. kształcenia na odległość. W swojej pracy naukowej interesuje się m.in. wykorzystaniem mediów cyfrowych w wychowaniu przedszkolnym, w edukacji szkolnej i pozaszkolnej; analizą zjawiska catfishingu, hikikomorii, FOMO, e-sportu w kontekście edukacyjnym; architekturą przestrzeni edukacyjnej; nauczaniem online oraz edukacją szkolną i edukacją pozaformalną, medialną, a także zarządzaniem szkołą.

UŚ podjął współpracę z ESA

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego będą realizować badania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) podczas misji z udziałem polskiego astronauty. Kontrakt został podpisany pomiędzy uczelnią a Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Eksperci z UŚ wezmą udział w dwóch eksperymentach – AstroMentalHealth oraz Yeast TardigradeGene. Celem projektu AstroMentalHealth jest sprawdzenie wpływu izolacji kosmicznej na zdrowie psychiczne człowieka. Zespołem, w skład którego wchodzą również naukowcy z innych ośrodków, kieruje dr Agnieszka Skorupa z Instytutu Psychologii UŚ. W prace zaangażowani są również inni psycholodzy z instytutu – dr Dagna Kocur oraz dr Mateusz Paliga, prof. UŚ. Celem drugiego projektu Yeast TardigradeGene jest przetestowanie przeżywalności zmodyfikowanych genetycznie drożdży (wzbogaconych białkiem niesporczaków) w warunkach mikrograwitacji. Efektem ma być określenie możliwości ich użycia jako biofabryk zarówno podczas podróży kosmicznych, jak i na Marsie oraz Księżycu. Eksperyment odbędzie się w ramach konsorcjum trzech uczelni, w skład którego wchodzą Uniwersytet Szczeciński (lider), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Śląski w Katowicach. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego prace prowadzi dr hab. Izabela Poprawa z Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ. Wszystkie eksperymenty realizowane na ISS są częścią Polskiej Misji na ISS.