Kronika UŚ

50 Tygodni w Mieście Nauki

Kolejnymi tygodniami, które odbyły się w Mieście Nauki, były: Tydzień Miasta, Dźwięku, Wirusów i Tydzień Nowych Technologii.

Tydzień Miasta (18–24 marca) rozpoczął się od otwarcia wystawy architektonicznej w Centrum Informacji Miejskiej, gdzie prezentowane były projekty nowoczesnych budynków przyszłościowych dla miasta. Z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego w ciągu tygodnia odbywały się liczne warsztaty, m.in. Miasto przyszłości: zielone dachy i ściany. W ciągu tygodnia nie zabrakło również wydarzeń poświęconych kulturze i sztuce. Tydzień Miasta był okazją do refleksji nad przyszłością i rozwojem miasta, promowania kultury i sztuki, a także integracji społeczności lokalnej poprzez różnorodne wydarzenia i aktywności.

Podczas Tygodnia Dźwięku (2–7 kwietnia) jedną z pierwszych aktywności były warsztaty pn. Spacery dźwiękowe, w wyniku których powstały krótkie etiudy muzyczne z wykorzystaniem dźwięków nagranych w Katowicach przez uczestników oraz na terenie Akademii Muzycznej. Konferencja naukowa Dźwięk i jego droga była interdyscyplinarnym wydarzeniem, w ramach którego wraz z prelegentami różnych zakątków Polski oraz zaproszonymi gośćmi z Norwegii i Szwecji przyglądaliśmy się zagadnieniom dźwięku z perspektywy socjologicznej, psychologicznej, fizycznej, akustycznej, muzycznej oraz muzykoterapeutycznej. Ostatni dzień przyniósł niespotykany efekt muzyczno-wizualny – koncert Moje dźwiękowe miasto.

Tydzień Wirusów (8–14 kwietnia) poruszał problematykę, na której temat wiele osób nie ma szerokiej wiedzy. W obliczu rozprzestrzeniających się fake newsów coraz ważniejsze staje się podjęcie działań w zakresie edukacji zdrowotnej. Dlatego też Tydzień Wirusów przebiegł pod hasłem: Złota 7 – Jak żyć, by nie dać się wirusom? Zgodnie z tematem zorganizowano konferencję naukową o wirusach w naszym życiu, grę terenową – wirusy vs szczepionki, forum młodych naukowców, międzyuczelnianą konferencję Wirusy w naszym życiu we współpracy ze Studenckim Towarzystwem Naukowym i IFMSA, a także bieg wirtualny. Celem Tygodnia Wirusów było promowanie profilaktyki i uświadamianie społeczeństwa o znaczeniu zdrowego stylu życia. Począwszy od właściwego odżywiania, przez kontrolę stresu, aż po szczepienia. Dzięki wydarzeniom organizatorzy pokazali uczestnikom, jak istotne są to aspekty dla naszego zdrowia.

Strefa interesów z dwoma Oscarami

W nocy z 10 na 11 marca 2024 roku odbyła się 96. ceremonia rozdania Oscarów – najbardziej prestiżowych nagród filmowych przyznawanych przez Amerykańską Akademię Filmową. Film Strefa interesów został doceniony w dwóch kategoriach – najlepszy międzynarodowy pełnometrażowy film fabularny oraz najlepszy dźwięk (Tarn Willers i Johnnie Burn). Wśród twórców produkcji są absolwenci Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Stanisław Cuske (operator kamery), Bartosz Toboła (asystent/operator kamery), Maja Krężel (asystentka produkcji), Marek Kita (asystent kamery) i Krzysztof Świderski (asystent video).

XVII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

20 marca 2024 roku zakończył się XVII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Była to sesja finałowa, podczas której uczniowie skupili się nad identyfikowaniem różnych substancji chemicznych w próbkach, stosując do tego odpowiednie reakcje charakterystyczne. W części pisemnej konkursu, która odbyła się w formie online, uczniowie rozwiązywali zadania testowe z zakresu chemii na poziomie szkoły średniej. Arkusz konkursowy składał się z 45 pytań testowych obejmujących ogólną wiedzę chemiczną oraz proste zadania obliczeniowe. Kilka pytań dotyczyło wygłoszonego na wstępie przez dr. Macieja Kapkowskiego, dr. Mateusza Korca oraz dr. Jacka Bogocza ciekawego wykładu pt. Analiza elementarna leku. Do finału dopuszczono 20 najlepszych uczestniczek i uczestników eliminacji. Zadania z części finałowej uczestnicy rozwiązywali w laboratorium Instytutu Chemii.

Laureatami zostali: I miejsce – Gabriela Gumułka z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie, II miejsce: Zuzanna Kołoś również z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie, III miejsce: Filip Szeremeta – II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Nauczycielami nagrodzonymi w konkursie zostali: Agata Zegar z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie oraz Piotr Kmiecik z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie. Organizatorami konkursu byli: Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Przełomowe polskie realizacje architektoniczne

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znalazły się na mapie przełomowych realizacji współczesnej polskiej architektury Mozaika lokalnych tożsamości. Mapa stworzona przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki prezentuje blisko 100 przykładów obiektów architektonicznych i rozwiązań przestrzeni wspólnych powstałych po 1989 roku w 57 polskich miastach. Celem mapy jest popularyzowanie lokalnej różnorodności.

Prof. Piotr Skubała członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Ministerstwo Klimatu i Środowiska powołało Państwową Radę Ochrony Przyrody. Jednym z członków organu został prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do zadań nowo utworzonej rady należeć będzie m.in. ocena realizacji ustawy o ochronie przyrody oraz programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, opiniowanie strategii, planów i aktów prawnych, a także popularyzowanie zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Powołanie Rady UŚ ds. kryzysu klimatyczno-środowiskowego

Zarządzeniem rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka na uczelni powołana została Rada ds. kryzysu klimatyczno- środowiskowego. Do zadań nowej rady należy m.in. opracowanie propozycji działań badawczych, edukacyjnych i na rzecz otoczenia podejmowanych w ramach uczelni i poza nią, koordynowanie działań związanych ze zmniejszeniem negatywnego wpływu uniwersytetu na środowisko przyrodnicze, a także współpraca ze środowiskiem naukowym, społecznością akademicką, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami biznesu w celu wdrażania nowych rozwiązań służących kształtowaniu zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Przewodniczącym rady został prof. dr hab. Piotr Skubała (Wydział Nauk Przyrodniczych), zastępczynią dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ (Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, Wydział Nauk Przyrodniczych), natomiast sekretarzem dr Magdalena Ochwat (Wydział Humanistyczny). W skład rady wchodzą m.in.: kanclerka Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich wydziałów uczelni oraz reprezentanci studentów i doktorantów.

Prof. Krystian Markiewicz przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratur

28 marca 2024 roku dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ, decyzją premiera Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska, został powołany na przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. 3 kwietnia minister sprawiedliwości Adam Bodnar wręczył prof. Krystianowi Markiewiczowi akt powołania do pełnienia tej funkcji. Celem komisji jest opracowywanie aktów prawnych dotyczących ustroju sądownictwa i prokuratury przez przedstawicieli doktryny i praktyki prawniczej oraz ekspertów z dziedziny prawa związanego z ustrojem sądów i prokuratury. Członkowie komisji będą zajmowali się prowadzeniem prac analityczno- -koncepcyjnych oraz legislacyjnych nad projektami aktów prawnych.

Ks. dr hab. Andrzej Pastwa doktorem honoris causa

Ks. dr hab. Andrzej Pastwa z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego otrzymał tytuł doktora honoris causa Universitatea Ovidius din Constanța. Podczas uroczystości nadania tytułu, która odbyła się 12 kwietnia 2024 roku w Rumunii, wygłosił wykład pt. Canon Law in the Service of Ecumenism. Ks. dr hab. Andrzej Pastwa jest kapłanem archidiecezji katowickiej, wykładowcą Wydziału Teologicznego UŚ, kierownikiem podyplomowych studiów teologii pastoralnej. W latach 1999–2001 wykładał w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego – prawo małżeńskie. Od 1992 roku był notariuszem, a od 2004 roku sędzią w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach.

Prof. Ryszard Koziołek rektorem UŚ w kadencji 2024–2028

Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonało wyboru rektora śląskiej Alma Mater na kadencję 2024–2028, powierzając tę funkcję prof. dr. hab. Ryszardowi Koziołkowi. Głosowanie przeprowadzone drogą elektroniczną odbyło się 16 kwietnia 2024 roku. W wyborach na najbliższą kadencję zgłoszono trzy kandydatury. O urząd rektora ubiegali się: prof. dr hab. Jacek Barcik z Wydziału Prawa i Administracji, obecny rektor prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz prof. dr hab. Iwona Loewe z Wydziału Humanistycznego.