Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

TEOLOGIA. „Ecumeny and Law” 2022. Vol. 10 (2): Ut Unum Sint (II). Ed. in Chief Andrzej Pastwa

FILOZOFIA. „Folia Philosophica” 2022. Vol. 47. Red./Ed. Dariusz Kubok

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Hans Joachim Schädlich, tł. i oprac. Renata Dampc-Jarosz: Felix i Felka (Seria: Biblioteka Narracji o Zagładzie, ISSN 2720-1597)

„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2023. Nr 2 (6): Proza podróżna i literatura non-fiction. Prosa di viaggio e letteratura non-fiction. Travel writing and non-fiction literature. Red. nacz. Janina Janas, red. tematyczni Mariusz Jochemczyk, Miłosz Piotrowiak

„Review of International American Studies. Revue d’Études Américaines Internationales” 2023. Vol. 16, Spring—Summer 1/2023: SACRED SPACES in North America. Eds. Lucie Kýrová, Nathaniel R. Racine

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Ewa Biłas-Pleszak, Marcin Maciołek, Katarzyna Sujkowska- Sobisz, Jaśmina Śmiech, Jolanta Tambor, Kinga Wąsińska: Inkluzywny narzędziownik stanowisk, funkcji i zawodów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (słownik fleksyjno-słowotwórczy)

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje / The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations. Red. Bernadeta Niesporek- Szamburska, Maria Wacławek, Zuzana Obertová, współpr. Ivana Dobrotová, Anita Račáková

„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2023. Vol. 9 (2). Eds. in Chief Danuta Gabryś-Barker, Adam Wojtaszek

STUDIA O KULTURZE. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2023. Special issue: Veterinary Social Work. Red. nacz. Justyna Tymieniecka-Suchanek, red. gościnne numeru specjalnego: Hanna Mamzer, Łucja Lange

„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2023. Nr 1 (11). Red. nacz. Justyna Tymieniecka-Suchanek, red. naukowa numeru: Justyna Tymieniecka-Suchanek

NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH. Waldemar Sobera: Profesjonalizacja komunikowania w sytuacji kryzysowej. Perspektywa województwa dolnośląskiego w latach 1997–2018

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2023. T. 32. Red. Maksymilian Pazdan

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2023. Nr 1. Red. nacz. Grzegorz Dobrowolski

PSYCHOLOGIA. Barbara Kożusznik, Grzegorz Filipowicz, Olaf Flak, Katarzyna Więcek-Jakubek, Małgorzata Chrupała-Pniak, Michał Fafiński, Adrian Pyszka, Barbara Smorczewska, Anna Węgrzyn: Kompetencje pracowników uczelni badawczych w Polsce

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Brigitte Schniggenfittig, Jörg Wagner, Violetta Frankowska, Miłosz Woźniak, il. Dieter Gilfert, red. meryt. i jęz. wer. pol. Jolanta Tambor: Pokaż język. Słowem o słowie (Seria: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców, ISSN 1644-0552)

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃ- SKICH. Dorota Gołek-Sepetliewa: Pamięć kulturowa a symptomy traumy. Idea ojczyzny w liryce bułgarskiej po 1989 roku

Podręczniki i skrypty

POPULARNONAUKOWE. Joanna Foryś, Jerzy Jarosz, Łukasz Chajec, il. Lesław Budzelewski: Mieszkańcy Doliny Szczęśliwości (kolorowanka edukacyjna dla dzieci)