Nekrologi


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

śp.

dr. hab. Jana Piotrowiaka


emerytowanego profesora Uniwersytetu Śląskiego,
historyka literatury polskiej XX wieku,
badacza poezji „ciemnego nurtu”,
znakomitego uczonego,
nauczyciela wielu pokoleń,
przyjaciela służącego dobrą radą i pomocą.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego

łącząc się w bólu i cierpieniu,
wyrazy współczucia i żalu składają,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

inż. Edwarda Stanka


emerytowanego pracownika Instytutu Chemii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W naszej pamięci pozostanie jako osoba służąca pomocą
i wsparciem, ciesząca się szacunkiem i uznaniem nas wszystkich.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Mariana Huczka


związanego z Uniwersytetem Śląskim w latach 1997–2006,
a od 1998 roku pełniącego funkcję
kierownika Zakładu Bibliotekoznawstwa i Marketingu Książki
w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Wydziału Filologicznego, nauczyciela wielu pokoleń młodzieży
akademickiej, osoby służącej dobrą radą i pomocą.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłego

łącząc się w bólu i cierpieniu,
wyrazy współczucia i żalu składają

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach