Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

FILOZOFIA. Konieczna bifurkacja. „Nie ma alternatywy”. Red. Bernard Stiegler i Kolektyw Internacja, list otwierający książkę Jean-Marie Gustave Le Clézio, posłowie Alain Supiot, Glosariusz Internacji Anne Alombert, Michał Krzykawski, tłum. Michał Krzykawski, Karolina Lebek, Miłosz Markiewicz, red. wyd. pol. Franciszek Chwałczyk, Michał Krzykawski (Seria: Techniki, Technologie, Technosfera, ISSN 2720-6831)

NAUKI POLITYCZNE. Anna Czyż: Obszar poradziecki w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2022. T. 12: Od (prze)milczenia do dialogu. Przekłady literatur słowiańskich w latach 1990–2020. Red. nacz. Leszek Małczak, red. tomu Marta Buczek, Katarzyna Majdzik Papić

STUDIA O KULTURZE. Jolanta Gwioździk, Grażyna Pasterna, Ewa Żurawska: „A źródło wciąż bije...”. NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Śląskim w latach 1980–2020

PRAWO. „Forum Polityki Kryminalnej” 2022. Vol. 1 (3). Red. nacz. Dominika Bek

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2021. T. 2 (57): Oblicza człowieka – ekologia, kultura, społeczeństwo. Red. nacz. Irena Polewczyk, Marek Rembierz

CHEMIA. Jan Grzegorz Małecki: Atomy. Od filozoficznej idei do fizycznej realności

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Wojciech Śmieja: Nie/podległości i transformacje. Szkice o stuleciu męskiego niepokoju 1918–2018

Krystiana Robb-Narbutt: Cień dotyka mnie. Wiersze i proza. Przyg. do druku i oprac. Piotr Mitzner, Marta Tomczok (Seria: Biblioteka Narracji o Zagładzie, ISSN 2720-1597)

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Anna Stwora: Synergistic Application of Metaphorical and Humorous Elements in Polish and English Advertising Discourse (Seria: Interdisciplinary Humour Research, ISSN 2719-8235)

SZTUKA I DYDAKTYKA. Janusz Musiał: Transgresje fotografii w przestrzeniach kultury (Seria: Fotografia, Film, Sztuka Mediów, ISSN 2956-4786)

Piotr Zawojski: Pisanie i czytanie (o) fotografii. Odkrywcy, klasycy, obrazoburcy (Seria: Fotografia, Film, Sztuka Mediów, ISSN 2956-4786)

PRAWO. Tomasz Pietrzykowski: Foundations of Animal Law. Concepts – Principles – Dilemmas

Czasopisma online first

Nowe artykuły czasopism dostępne już na platformie czasopism naukowych UŚ: https://journals.us.edu.pl

„Chowanna” 2022. T. 1 (58)

„International Journal of Research in E-learning” 2022. Vol. 8 (2)

„Iudaica Russica” 2022. Nr 2 (9)

„Logopedia Silesiana” 2022. T. 11 (2)

„Neophilologica” 2022. Vol. 34

„Philosophy and Canon Law” 2022. Vol. 8 (1)

„Postscriptum Polonistyczne” 2022. Nr 2 (30)

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2023. Nr 1

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2022. T. 22, nr 1

„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2023. Vol. 9 (1)

„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2022. Nr 2 (10)

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2022. T. 31