Kronika UŚ

7. Międzynarodowe Triennale Grafiki

Od Gutenberga do cyfrowej rzeczywistości – to hasło, pod którym od 18 stycznia do 15 lutego odbywała się wystawa pokonkursowa 7. Międzynarodowego Triennale Grafiki. Wernisaż miał miejsce w Galerii Uniwersyteckiej Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Tegoroczna wystawa była kontynuacją osiągnięć Międzynarodowych Biennale i Triennale Grafiki Cyfrowej organizowanych w Gdyni w latach 2008–2019. Ekspozycja prezentowała współczesne technologie graficzne oraz tradycyjny warsztat, prace artystów z Polski i ze świata. Wystawa gościła wcześniej w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia – Galerii Sztuki w Olsztynie. Tegoroczne przedsięwzięcie było wynikiem współpracy Instytutu Sztuk Plastycznych UŚ oraz Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART Gdynia.

Raport o stanie środowiska Arktyki

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) opublikował raport dotyczący aktualnego stanu wiedzy na temat kluczowych parametrów środowiska Arktyki. To już piąte wydanie corocznej serii raportów State of Environmental Science in Svalbard (SESS), które stanowią istotny wkład w gromadzenie wiedzy potrzebnej do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Arktyki. Prezentacja najnowszej publikacji odbyła się 23 stycznia 2023 roku podczas wirtualnego spotkania Polar Night Week w Longyearbyen – stolicy Svalbardu. Raport opracowały międzynarodowe i multidyscyplinarne zespoły kierowane przez badaczy z instytucji członkowskich SIOS. W pracach wzięli udział m.in. dr Dariusz Ignatiuk, dr hab. Mariusz Grabiec, prof. UŚ oraz dr Michał Laska – naukowcy z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach związani z Centrum Studiów Polarnych.

Nagrody podczas 34. Festiwalu Filmowego w Trieście

Od 21 do 28 stycznia odbywał się 34. Festiwal Filmowy w Trieście. Pośród nagrodzonych znalazły się osoby związane ze Szkołą Filmową im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dwie nagrody – nagrodę publiczności dla najlepszego filmu dokumentalnego oraz nagrodę Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa – przyznano absolwentowi Szkoły Filmowej UŚ Piotrowi Rosołowskiemu za film Syndrom Hamleta (2022), który wyreżyserował wspólnie z Elwirą Niewierą. Jury doceniło zawartą w produkcji głęboką refleksję nad kwestią wyboru i próby pogodzenia perspektywy indywidualnej ze zbiorową. W ramach festiwalu doceniony został również wykładowca Szkoły Filmowej UŚ prof. Krzysztof Zanussi. Przyznana mu nagroda Eastern Star wręczana jest filmowcom, których twórczość buduje mosty pomiędzy kulturą Wschodu i Zachodu.

Nowe władze dziekańskie Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

Zgodnie z uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego nr 345 z 24 stycznia 2023 roku na funkcję dziekana Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ powołana została dr hab. Katarzyna Marcol, prof. UŚ. Od 1 lutego 2023 roku wydziałem kierować będą również: dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ – prodziekan ds. nauki i twórczości artystycznej, dr Ilona Fajfer-Kruczek – prodziekan ds. kształcenia i studentów oraz dr hab. Natalia Pawlus, prof. UŚ – prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem.

Awans Uniwersytetu Śląskiego w rankingu Webometrics

W najnowszej edycji Ranking Web of Universities (Webometrics) Uniwersytet Śląski w Katowicach zajął wyższą pozycję niż w ubiegłym roku. Uczelnia poprawiła swoje wyniki zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. W ranking uwzględniono ponad 31 tys. instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym z całego świata, w tym niemal 400 z Polski. Nasza uczelnia zajęła 15. miejsce w kraju. To awans o jedną lokatę w stosunku do poprzedniej edycji. Wśród szkół wyższych z województwa śląskiego uplasowaliśmy się na 2. pozycji. W rankingu ogólnoświatowym awansowaliśmy o siedemnaście pozycji, zajmując 1123. lokatę (rok temu 1140. miejsce). Uniwersytet Śląski w porównaniu do poprzedniej edycji poprawił wyniki dwóch spośród trzech stosowanych w rankingu wskaźników mierzących liczbę cytowań: Transparency i Excellence. To kolejny awans naszej uczelni w krajowych i międzynarodowych klasyfikacjach instytucji szkolnictwa wyższego.

Pracownicy UŚ z wyróżnieniami Sélection ClicMag!

Płyta Reflexions, której autorem jest dr Adrian Robak, prof. UŚ – prodziekan Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, otrzymała prestiżowe wyróżnienie Sélection ClicMag! przyznawane przez francuski magazyn muzyczny „ClicMag”. Album zawiera różnorodną muzykę, która łączy nowatorskie rozwiązania fakturalno-brzmieniowe ze starszymi technikami kompozytorskimi. Wyróżnieniem Sélection ClicMag! Doceniona została także płyta Ryterband – The Journey dr hab. Anny Kijanowskiej, prof. UŚ oraz dr hab. Małgorzaty Kaniowskiej, prof. UŚ z Instytutu Sztuk Muzycznych UŚ. Album został wydany w ramach konkursu Swoboda badań finansowanego z programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej. Płyta zawiera zarejestrowane po raz pierwszy kompozycje Romana Ryterbanda – jednego z ocalałych z Shoah, wybitnego kompozytora, dyrygenta, etnomuzykologa oraz pedagoga, który większość swego życia spędził w Stanach Zjednoczonych. Płyta została opatrzona komentarzem krytycznym autorstwa dr hab. Małgorzaty Kaniowskiej, prof. UŚ.

Wynalazki studentów UŚ docenione

Wyłoniono laureatów 13. edycji ogólnopolskiego konkursu „Student- -Wynalazca”, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Komisja konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych. Wśród docenionych osób znaleźli się studenci z Uniwersytetu Śląskiego, którzy zostali nagrodzeni za sposób otrzymywania nowych nanomateriałów dla odnawialnych źródeł energii w cyklu czterech wynalazków. Autorami rozwiązania są: Angelika Mieszczanin, Natalia Stolarczyk, Witold Ignasiak, Aleksandra Fijołek, prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, dr Sławomir Kula, prof. dr hab. Cezary Pietraszuk, dr Szymon Rogalski, dr Marek Matussek, dr Karol Erfurt, dr hab. Piotr Lodowski, prof. UŚ.

W ramach konkursu przyznano również wyróżnienia specjalne. Nagroda prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego wręczona została studentom z UŚ za amorficzną kompozycję farmaceutyczną oraz sposób jej otrzymywania, a także sposób otrzymywania II formy polimorficznej itrakonazolu. Autorami wynalazku są: Daniel Kramarczyk, Zuzanna Mrozek, Alfred Błażytko, prof. dr hab. Marian Paluch, dr hab. inż. Justyna Knapik-Kowalczuk, prof. UŚ.

Konkurs „Student-Wynalazca” ma na celu zachęcenie studentów do udziału w tworzeniu oraz rozwoju gospodarki opartej na innowacjach. Nagrodą główną była prezentacja i promocja rozwiązań podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2023 oraz Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2023. Do 13. edycji konkursu nadesłano 123 rozwiązania, w tym najwięcej z Uniwersytetu Śląskiego – 14.

Gala wręczenia Nagrody im. Kazimierza Kutza

16 lutego 2023 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagrody im. Kazimierza Kutza w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Laureatką trzeciej edycji konkursu została reżyserka teatralna Maja Kleczewska za działalność artystyczną, którą łączy się ze społecznym zaangażowaniem. Na przyznaną nagrodę składają się 50 000 zł oraz statuetka autorstwa Ksawerego Kaliskiego, projektu Erwina Sówki – jest to jedna z ostatnich prac artysty z Grupy Janowskiej. Prof. Jerzy Buzek, były premier, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012, otrzymał nagrodę w kategorii ambasador Śląska, którą kapituła konkursu przyznaje po raz drugi. Organizatorami uroczystości byli Miasto Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

Trzy dyscypliny z kategorią A+

Znamy ostateczne wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej Uniwersytetu Śląskiego za lata 2017–2021. Trzy dyscypliny otrzymały najwyższą kategorię A+, 9 dyscyplin kategorię A, natomiast 13 dyscyplin kategorię B+. Kategorię A+ otrzymały: nauki o polityce i administracji, literaturoznawstwo, sztuki muzyczne. Kategorię A otrzymały: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki prawne, pedagogika, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, sztuki filmowe i teatralne, nauki teologiczne. Kategorię B+ otrzymały: filozofia, historia, językoznawstwo, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne, psychologia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Zadaniem ewaluacji jest określenie pozycji nauki polskiej na arenie krajowej i międzynarodowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych. Od nadanej kategorii zależy pozycja danej jednostki w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, wysokość środków finansowych przekazywanych z budżetu państwa, możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim, uprawnienia do prowadzenia szkół doktorskich oraz nadawania stopni i tytułów naukowych (uprawnienia do doktoryzowania i nadawania habilitacji uzyskują dyscypliny mające kategorie B+ i wyższą).