Nekrologi


Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr hab. Teresy Kowalskiej

profesorki chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
specjalizującej się w technikach chromatograficznych,
kierowniczki Zakładu Fizykochemicznych Podstaw Chromatografii
w latach 2004–2006,
a od 2006 roku kierowniczki Zakładu Chemii Ogólnej
i Chromatografii
w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
cenionej nauczycielki akademickiej,
członkini rad redakcyjnych kilku czasopism naukowych,
tłumaczki literatury pięknej.

Cześć Jej Pamięci.
Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr hab. Teresy Kowalskiej


emerytowanej profesor w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Profesor Teresa Kowalska była związana z Instytutem Chemii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od samego początku, tj. od jego
utworzenia w 1968 roku. Po doktoracie przebywała na stypendium British
Council na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Salford, w Lancashire,
w Anglii, gdzie pracowała pod kierunkiem prof. Hansa Suschitzky’ego,
dyrektora sekcji chemii organicznej.
Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół chromatografii.
Opublikowała ponad 300 artykułów naukowych w tej tematyce w uznanych
czasopismach chemicznych o międzynarodowym zasięgu, jak również liczne
rozdziały w monografiach. Wypromowała licznych doktorów.
W latach 1981–1984 pełniła funkcję zastępcy dyrektora
Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego.
W latach 2004–2006 kierowała Zakładem Fizykochemicznych Podstaw
Chromatografii, a od roku 2006 Zakładem Chemii Ogólnej i Chromatografii
w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego.
W naszej pamięci pozostanie jako ceniona badaczka i nauczycielka
akademicka, wychowawca wielu pokoleń młodzieży studenckiej,
oddana ludziom i sprawom uczelni, służąca pomocą i dobrą radą,
ciesząca się szacunkiem i uznaniem środowiska.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie i Bliskim Zmarłej
Wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Chemii
Uniwersytetu Śląskiego

 


Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr hab. Teresy Kowalskiej

emerytowanej profesor w Instytucie Chemii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Ceniona naukowczyni, nauczycielka akademicka,
promotorka i recenzentka rozpraw magisterskich i doktorskich,
wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży akademickiej,
opiekunka i mentorka młodych pracowników nauki.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,

Dziekan, pracownicy i studenci
Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
mgr Stefanii Westwańskiej


wieloletniej pracownicy naszej Biblioteki.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają

Pracownicy Biblioteki Prawniczej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr. hab. Jacka Gorczycy


wieloletniego pracownika Wydziału Biologii
i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Nauk Przyrodniczych.
W naszej pamięci pozostanie jako ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń studentów,
oddany ludziom i sprawom uczelni,
cieszący się szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom i Przyjaciołom
Zmarłego


wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach