Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

TEOLOGIA. Jan Słomka: Filozofia Emmanuela Levinasa jako ancilla theologiae

FILOZOFIA. „Folia Philosophica” 2021. Vol. 45. Red./Ed. Dariusz Kubok

„Folia Philosophica” 2021. Vol. 46. Red./Ed. Dariusz Kubok

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość” 2021. Nr 2 (4): Dzieciństwo. Red. nacz. Joanna Kisiel

FILOLOGIA KLASYCZNA. Marek Job: Problem antycznej teologii solarnej

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Logopedia Silesiana” 2021. T. 10 (2). Red. Olga Przybyla

„Forum Lingwistyczne” 2022. Nr 9. Red. nacz. Magdalena Pastuch, red. numeru: Aleksandra Kalisz, Iwona Loewe, Ewelina Tyc

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Współczesna glottodydaktyka wobec zmian edukacyjnych. Nowe wyzwania i innowacyjne rozwiązania. Red. Danuta Gabryś-Barker, Ryszard Kalamarz (Seria: Publikacje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ISSN 2719-8065)

Katarzyna Kwapisz-Osadnik: Diverse concettualizzazioni delle relazioni attraverso preposizioni neutre in italiano. Un approccio cognitivo

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Ewa Gębicka: Od Wydziału Propagandy Filmowej do Centralnego Urzędu Kinematografii. Pierwsza dekada partyjno-państwowego monopolu w polskim kinie

PRAWO. „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2022. Nr 1. Red. nacz. Grzegorz Dobrowolski

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

SOCJOLOGIA. Rafał Muster: Bezrobotni z pokolenia Baby Boomers i pokolenia Z. Różnice generacyjne a gotowość do funkcjonowania w realiach zmieniającego się rynku pracy – na przykładzie Rudy Śląskiej

Rafał Cekiera, Justyna Kijonka, Monika Żak: Emigracja jako doświadczenie. Studium na przykładzie migrantów powrotnych do województwa śląskiego

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms. Eds./red. Piotr Kakietek, Anna Drzazga

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃ- SKIE. Piotr Czerwiński: Предмет- ный мир примет и поверий (Цикл рождения)

Piotr Czerwiński: Предметный мир примет и поверий (Прожива- ние смерти)

STUDIA O KULTURZE. Anna Maj: Przemiany wiedzy w cyberkulturze. Badania nad kulturą, komunikacją, wiedzą i mediami (Seria: Media i Kultura, ISSN 2719-9789)

PEDAGOGIKA. Marcin Jurczyk: Uwarunkowania czynów karalnych młodzieży w świetle teorii napięcia Roberta Agnew. Studium empiryczne z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej

Podręczniki i skrypty

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA MEDIALNA. Stanisław Michalczyk: Komunikowanie polityczne. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz politologii