Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki
prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. (Nie tylko) fragmenty. Wybór nowych dramatów chorwackich. T. 1–2. Red. Gabriela Abrasowicz, Leszek Małczak

Katarzyna Frukacz: Polski reportaż książkowy. Przemiany i adaptacje

Jacek Lyszczyna: Wykłady z romantyzmu

Aleksander Wilkoń: O języku i stylu „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Studia nad tekstem

„Iudaica Russica” 2019, nr 1(2). Red. Mirosława Michalska-Suchanek

„Iudaica Russica” 2019, nr 2(3). Red. Mirosława Michalska-Suchanek

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ.

Marek Piechota: (Nie)zapomniany czar arcydzieł. Anonim, Barańczak, Camus…

Marginalia w książce dawnej i współczesnej. Red. Bożena Mazurkowa

HISTORIA LITERATUR OBCYCH.

„ER(R)GO. Teoria | Literatura | Kultura” 2019, nr 38, 1/2019: Dyskursy weg(etari)anizmu. Red. Wojciech Kalaga

JĘZYKOZNAWSTWO. Społeczność w języku – język w społeczności. Red. Karolina Lisczyk, Marcin Maciołek

Przestrzenie przekładu. T. 3. Red. Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa, Gabriela Wilk

„Wortfolge. Szyk słów” 2019, nr 3. Red. Robert Rduch

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. „Theory and Practice of Second Language Acquisition”. Vol. 5 (1), 2019. Eds. Danuta Gabryś-Barker, Adam Wojtaszek

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Aleksandra Niewiara: Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Słowiański krąg. Słowo – myśl – obraz w tradycji i współczesności. Red. Aneta Banaszek-Szapowałowa

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2019, nr 1 (23). Red. Jolanta Tambor, Karolina Pospiszil

FILOLOGIA KLASYCZNA. Damian Pierzak: Ab inferis ad rostra. Przywoływanie zmarłych w retoryce rzymskiej okresu republikańskiego

KULTURA. SZTUKA. MUZYKA. Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru. Red. Magdalena Figzał-Janikowska, Aneta Głowacka, Beata Popczyk- -Szczęsna, Ewa Wąchocka

HISTORIA. Paweł Duda: Krzyż i karabela. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623–1635

TEOLOGIA. Monika Gwóźdź: Przymierze. Fundamentalne założenia prawodawstwa małżeńskiego Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich

POLITOLOGIA. Magdalena Ślawska: Sztuka mediów. O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych

Mirosława Wielopolska-Szymura: Rozgłośnie BBC World Service, Radio France Internationale i Voice of America w komunikowaniu międzynarodowym. Od propagandy do dyplomacji publicznej

NAUKI POLITYCZNE. Robert Rajczyk: Oblicza współczesnej propagandy. Przypadek chińsko- -tajwańskiej wojny informacyjnej

PEDAGOGIKA. Marcin Gierczyk: Uczeń zdolny w polskiej i angielskiej przestrzeni szkolnej. Studium komparatystyczne

Katarzyna Olbrycht: Edukacja kulturalna jako edukacja do wzrastania w człowieczeństwie

Urszula Szuścik: Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka + płyta CD

„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 6: Miejsce jako wartość kulturowa. Red. Urszula Szuścik, Dorota Sieroń-Galusek

„Chowanna” 2018. T. 2 (51): Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna. Red. naczelna Ewa Syrek, red. cz. monograficznej Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

„Chowanna” 2019, tom specjalny/2019. Red. naczelna Ewa Syrek, red. cz. monograficznej red. Stanisław Juszczyk

PRAWO. Mateusz Zeifert: Gramatyka przepisu jako przesłanka decyzji interpretacyjnej

Powszechny system ochrony praw człowieka. Podsumowanie dekad. Red. Magdalena Półtorak, Ilona Topa