Chiny także dla prawników

Coraz więcej studentów nie poprzestaje na studiowaniu jednej dyscypliny, wybierając dwie lub nawet trzy jednocześnie. Powodem tej tendencji jest m.in. rynek pracy, na którym obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na osoby mające szerokie kompetencje. Takimi pobudkami kierowali się studenci prawa z Wydziału Prawa i Administracji UŚ – Weronika Żebrowska, Paweł Wowra i Jakub Zwierzchowski, którzy wyjechali do Chin w celu studiowania nie tylko prawa, ale również języka chińskiego.

Od lewej na zdjęciu: Paweł Wowra, Weronika Żebrowska
i Jakub Zwierzchowski
Od lewej na zdjęciu: Paweł Wowra, Weronika Żebrowska i Jakub Zwierzchowski

Połączenie tych dwóch kierunków daje duże szanse i otwiera wiele możliwości. Prawnicy znający dobrze język obcy – inny niż angielski – mogą zająć się w przyszłości kontaktami biznesowymi nie tylko z Europą, ale i Azją. W tym drugim przypadku wciąż mamy do czynienia z niszą na rynku pracy, w której potrzebne są osoby z kompetencjami z zakresu języka chińskiego, prawa, kultury czy zasad dyplomacji typowej dla Chin.

Wyjazd studentów (członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego, którego opiekunem jest prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk) był możliwy dzięki umowie bilateralnej między Uniwersytetem Śląskim a Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych (Beijing Foreign Studies University – BFSU). BFSU to jednym z najlepszych uniwersytetów językowych w Chinach, ośrodek, który zrzesza studentów z całego świata i pozwala im na integrację. Oferuje szereg różnych programów, nie tylko dla studentów prawa. Studenci Uniwersytetu Śląskiego w ramach umowy bilateralnej mogą studiować na kierunkach, takich jak język chiński, biznes, dziennikarstwo czy dyplomacja w ramach programów semestralnych i rocznych. Wyjazdy można łączyć ze stypendiami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), które otrzymali właśnie studenci WPiA. Obecnie otwierają się także możliwości wyjazdu na jeden z najbardziej renomowanych uniwersytetów chińskich w zakresie nauk prawnych, tj. Chinese University of Political Science and Law (CUPL).

Zajęcia zarówno na BFSU, jak i CUPL prowadzone są przez międzynarodową kadrę w języku angielskim. Zaliczenia poszczególnych przedmiotów studenci otrzymują na podstawie prac pisemnych. Studiowanie na chińskich uniwersytetach daje możliwość nie tylko pogłębienia wiedzy, ale również prowadzenia pierwszych własnych badań naukowych już na etapie studiów I albo II stopnia. Obecnie w Chinach prawo i język chiński studiują Paweł Wowra i Weronika Żebrowska.

– Chińscy nauczyciele są znakomicie przygotowani do zajęć – dzieli się wrażeniami Jakub Zwierzchowski, który podjął się intensywnej nauki języka chińskiego na BFSU. – Mam na myśli szczególnie kadrę z BFSU, gdyż od lat zajmują się kształceniem językowym obcokrajowców. W trakcie zajęć nigdy nie spotkałem się z monotonią. Niezwykłą przyjemność sprawiają mi również przygotowywane przez profesorów zajęcia pokazujące kulturę i historię Chin.

Beijing Foreign Studies University poza programem językowym oferuje też wiele innych. W BFSU znajduje się również Katedra Języka Polskiego (najbardziej renomowana i najstarsza w Chinach). Jej kierownikiem jest dr Li Yinan, która niejednokrotnie gościła na Uniwersytecie Śląskim, m.in. na Wydziale Prawa i Administracji, prowadząc zajęcia w ramach Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej.

– Możliwość wspólnej nauki i zwykłych spotkań z chińskimi studentami polonistyki jest niezwykle istotna w kontekście wymiany kulturowo-naukowej pomiędzy naszymi krajami i uniwersytetami – zauważa Jakub Zwierzchowski. – Bardzo się cieszę, że mogę studiować w Chinach. Mam nadzieję, że dzięki coraz większemu zacieśnianiu współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a BFSU chiński język, kultura i prawo będą cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem zarówno kadry akademickiej, jak i studentów Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Nasz Uniwersytet otwiera przed nami drzwi na świat, warto się odważyć i z tego skorzystać.

Trzeba pamiętać, że wymiana akademicka realizowana jest na Uniwersytecie Śląskim nie tylko w ramach programu Erasmus+. Zarówno wyjazdy, jak i przyjazdy studentów oraz pracowników uczelni realizowane są również dzięki intensywnie rozwijanej współpracy dwustronnej, jak i w ramach innych programów, szczególnie zaś programów polskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.