Praktyka czyni mistrza

Rok 2019 jest bardzo ważny dla adeptów logopedii na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Humanistycznym powstało bowiem Koło Naukowe Młodych Logopedów. Jego opiekunem naukowym została dr hab. Katarzyna Węsierska. Nowo powstałe koło już na początku swojego funkcjonowania zaangażowało się w organizację dwóch konferencji naukowych.

Od lewej: Paulina Piernikarczyk, dr hab. Katarzyna Węsierska,
Wiktoria Tkocz i Katarzyna Romaniuk
Od lewej: Paulina Piernikarczyk, dr hab. Katarzyna Węsierska, Wiktoria Tkocz i Katarzyna Romaniuk

Pierwsza z nich, zatytułowana „Logopedia Młodych – konferencja studencka”, odbyła się 1 czerwca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach. W jej trakcie młodzi śląscy logopedzi podzielili się z audytorium swoimi dotychczasowymi osiągnięciami oraz specyfiką prowadzonych badań. W trakcie czterech sesji uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z miniaturami traktującymi o pracy logopedów przy wykorzystaniu pozalogopedycznych rodzajów terapii (np. Telepractice, delfinoterapii, arteterapii czy logoterapii). Tegoroczne dyplomantki zaprezentowały wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby swoich prac licencjackich, w przerwach goście mieli zaś okazję zapoznać się z przygotowanymi przez nie posterami. Zwieńczeniem dnia była prapremiera filmu Johna Gomeza pt. When I Stutter – Kiedy się jąkam, poprzedzona referatem dotyczącym jąkania w kinematografii oraz zaproszeniem do wirtualnego Klubu J.

Szczególnie interesującą częścią konferencji było wystąpienie dr Marty Węsierskiej, która zaprezentowała referat pt. „Jak Twój pomysł może stać się projektem naukowym?”. Wystąpienie to pokazało, w jaki sposób można realizować swoje pomysły na uczelni tak, aby mogły dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Dr Węsierska przekonywała, że studia nie są wyłącznie czasem przyswajania wiedzy, która kiedyś przyda się w pracy, ale także czasem realizowania autorskich, często innowacyjnych pomysłów. Dzięki takiemu podejściu można nauczyć się najwięcej – właśnie praktyka czyni mistrza.

Tydzień później, również w CINiB-ie, odbyła się konferencja naukowa „Dialog bez barier. Skuteczna komunikacja w kontekście EBP – praktyki opartej na dowodach”, w trakcie której specjaliści z Polski i z zagranicy rozmawiali o zagadnieniach logopedycznych, komunikacyjnych oraz językowych, w tym o dialogu terapeutycznym, coachingu czy terapii niepłynności mowy.

Do głębokiej refleksji skłaniało wystąpienie dr Agnieszki Płusajskiej-Otto, wykładowczyni w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz specjalistki w zakresie emisji głosu i wystąpień publicznych. Referat „O komunikacji interpersonalnej, czyli jak być słyszanym, rozumianym i chętnie słuchanym” poruszał problemy współczesnej komunikacji międzyludzkiej, a bazował na przemyśleniach studentów łódzkiej filmówki. Dr Płusajska-Otto przedstawiła sposoby na zwiększenie efektywności w zakresie porozumiewania się z innymi uczestnikami życia społecznego, a także na zmniejszenie lęku przed wystąpieniami publicznymi, które obecnie dotyczą niemal każdego z nas. Akcentowała przede wszystkim znaczenie przygotowania merytorycznego – im lepiej jesteśmy przygotowani, tym sprawniejsi jesteśmy pod względem retorycznym i tym mniejszy stres odczuwamy. Równie ważna jest świadomość własnego ciała oraz jego sprawność – należy pamiętać o prawidłowej postawie, rozluźnieniu mięśni, prawidłowym oddechu oraz rozgrzaniu aparatu artykulacyjnego przed wysiłkiem głosowym. Prelegentka przedstawiła zestaw ćwiczeń oddechowo-relaksacyjnych mogących pomóc w skutecznej komunikacji – to właśnie spięte ciało blokuje pracę ludzkiego mózgu i nie pozwala swobodnie myśleć, a w konsekwencji komunikować się z innymi.

Uczestnicy drugiej z czerwcowych konferencji przedstawili szereg najnowszych wyników badań z zakresu logopedii, pedagogiki i psychologii. W przyszłości będą one mieć znaczący wpływ na doskonalenie terapii logopedycznych, budowanie większej świadomości społecznej w kwestii prawidłowego rozwoju mowy u dzieci, usprawnianie komunikacji interpersonalnej, a co za tym idzie – na podnoszenie jakości życia współczesnego społeczeństwa.

Autorzy: Piotr Maga, Anna Śmierzchalska
Fotografie: Anna Śmierzchalska