Nekrologi


Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Józefa Bańki


dziekana Wydziału Nauk Społecznych w latach 1999–2005,
organizatora i dyrektora Instytutu Filozofii w latach 1976– 1999,
wieloletniego kierownika Zakładu Antropologii Filozoficznej,
wybitnego uczonego w dziedzinie filozofii, specjalisty z zakresu
metafizyki, historii filozofii i antropologii filozoficznej oraz filozofii
techniki i etyki, autora licznych dzieł naukowych.

W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki
znakomicie łączył funkcje wybitnego Uczonego i Pedagoga –
wychowawcy wielu pokoleń filozofów, dla których pozostanie
wzorem i Mistrzem.

Utraciliśmy znamienitego uczonego i nauczyciela akademickiego,
który wytyczał nowe kierunki badawcze oraz inspirował innych.
W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek wielkiego serca, kultury
osobistej i błyskotliwego umysłu, mądry i szlachetny, oddany służbie
Drugiemu, autorytet moralny i naukowy, znakomity organizator
i wspaniały Przyjaciel.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Profesora
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. Jana Hermy


emerytowanego pracownika Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
zastępcy dyrektora Instytutu Kształcenia Plastycznego,
a następnie zastępcy dyrektora Instytutu Sztuki,
wieloletniego kierownika Zakładu Rzeźby,
współorganizatora kierunku studiów wychowanie plastyczne,
wybitnego artysty i cenionego nauczyciela akademickiego,
autora licznych dzieł artystycznych.

Utraciliśmy uznanego twórcę w dziedzinie rzeźby,
wychowawcę wielu pokoleń adeptów sztuki, dla których pozostanie
wzorem i Mistrzem, laureata licznych nagród i wyróżnień.

W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek wielkiego serca, kultury
osobistej i umysłu, mądry i szlachetny, oddany ludziom i sprawom
uczelni, cieszący się autorytetem i szacunkiem środowiska.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Profesora
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

dr hab. Aliny Madej


emerytowanego pracownika Instytutu Nauk o Kulturze
i Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego,
historyka filmu, cenionego nauczyciela akademickiego,
Osoby życzliwej, służącej pomocą i dobrą radą, oddanej ludziom
i sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

dr Marii Pańków


emerytowanego pracownika Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, wieloletniego kierownika
Zakładu Astronomii Obserwacyjnej, cenionego nauczyciela
akademickiego, Osoby życzliwej,
służącej pomocą i dobrą radą, oddanej ludziom i sprawom uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Leszka Żabińskiego


rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
w latach 2012–2016,

byłego dziekana Wydziału Zarządzania oraz dyrektora Instytutu
Rynku i Konsumpcji, wieloletniego kierownika Katedry Polityki
Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, specjalisty z zakresu
polityki rynkowej, teorii rynku i zarządzania marketingowego.

W naszej pamięci pozostanie jako wybitny uczony
i nauczyciel akademicki,
autor dzieł naukowych cieszący się powszechnym autorytetem
i szacunkiem, zaangażowany w sprawy środowiska akademickiego.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor, Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

ks. prof. dr. hab. Alojzego Drożdża


wieloletniego kierownika Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej
Nauki Społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego,
byłego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Utraciliśmy cenionego nauczyciela akademickiego i wybitnego
uczonego, specjalistę z zakresu teologii moralnej i etyki, autora
licznych prac naukowych,
wychowawcę wielu pokoleń teologów.

W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu,
prawy i szlachetny, oddany ludziom i sprawom uniwersytetu.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom i Współpracownikom
Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach