Zafascynowani światem arabskim

Celem działającego od 2016 roku Koła Naukowego Arabistów „Al-Asabiya” z Wydziału Humanistycznego UŚ w Sosnowcu pod opieką dr Beaty Abdallah-Krzepkowskiej jest rozwijanie pasji do języka i kultury arabskiej, a jednocześnie zachęcanie innych do pogłębiania wiedzy na temat krajów arabskich oraz niesienie pomocy potrzebującym na całym świecie.

Członkowie Koła Naukowego Arabistów UŚ „Al-Asabiya” z Wydziału
Humanistycznego w Sosnowcu
Członkowie Koła Naukowego Arabistów UŚ „Al-Asabiya” z Wydziału Humanistycznego w Sosnowcu

Członkowie Koła nie skupiają się jedynie na zagadnieniach naukowych, ale starają się zachęcać do udziału w różnego rodzaju akcjach humanitarnych. Są między innymi pomysłodawcami i organizatorami akcji charytatywnej „Studenci dla...”, która co roku odbywa się na Wydziale Humanistycznym w Sosnowcu. Z roku na rok akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

– Kluczem do sukcesu jest połączenie przyjemnego z pożytecznym – opowiada opiekunka koła. – Co roku na wiosnę organizujemy akcję charytatywną, podczas której nie tylko zbieramy środki dla potrzebujących w konkretnym kraju arabskim, ale staramy się również przybliżyć kulturę, historię i obecną sytuację polityczno-gospodarczą danego kraju poprzez organizację wykładów naukowych, koncertów, wieczorków poetyckich, spotkań z ekspertami czy interesującymi osobami. Chcemy, żeby nasze akcje zgromadziły jak największą liczbę osób zainteresowanych, dlatego są kierowane zarówno do studentów i pracowników UŚ, jak i gości spoza uczelni. Zebrane środki są przez nas w całości przekazywane wybranej organizacji humanitarnej na określony cel. Współpracowaliśmy już z Polską Akcją Humanitarną (pomoc ofiarom wojny w Syrii), UNICEF Polska (pomoc ofiarom głodu w Jemenie), a w tym roku akcję „Studenci dla Palestyny” zorganizowaliśmy wraz z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej (pomoc pacjentom niepełnosprawnym intelektualnie z ośrodka Al-Malat).

– Akcji charytatywnej towarzyszy zawsze swego rodzaju licytacja, podczas której uczestnicy mają możliwość wylicytowania niezwykłych rzeczy, takich jak obrazy namalowane przez studentów, koncert pianistyczny jednego z profesorów uczelni albo lekcja języka klingońskiego – dodaje Malwina Waksmańska, przewodnicząca koła.

– Organizowanej przez nas akcji towarzyszy kiermasz książek przekazywanych dobrowolnie przez wydawnictwa oraz potraw arabskich, malowanie henną i wiele innych wydarzeń, w czasie których staramy się przybliżać literaturę, muzykę, kuchnię i historię krajów arabskich – dzielił się Mikołaj Witkowski, doktorant i członek Koła „Al-Asabiya”.

Członkowie koła dbają również o rozwój młodszych pokoleń.

– Jakiś czas temu zrodził się pomysł organizowania warsztatów z języka arabskiego i kultury państw arabskich dla uczniów. Nie sądziliśmy, że szkoły podstawowe i licea będą aż tak zainteresowane tematyką, którą się zajmujemy – opowiada Malwina Waksmańska. – Szkoły same nas zapraszają i dają możliwość prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży. Zgłoszeń jest tak dużo, że czasami brakuje nam rąk do pracy.

Tradycją stało się również uczestnictwo w jednej z największych akcji na rzecz praw człowieka, czyli w Maratonie Pisania Listów – opowiada Anna Lenart, wiceprzewodnicząca koła. – Jest to wydarzenie organizowane co roku przez Amnesty International w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Listy pisane są we wszystkich językach, na naszym Wydziale głównie po polsku, angielsku i arabsku, a następnie wysyłane do przedstawicieli władz państw, w których łamane są prawa człowieka. W listach zawierane są prośby o uwolnienie niesłusznie skazanych więźniów politycznych lub o prowadzenie sprawiedliwych procesów.

– Dzięki temu, że badamy kulturę arabską, co w aktualnej sytuacji jest bardzo istotne, jesteśmy w stanie obalać mity, które niestety często kreują media. Świat arabki jest piękny, ciekawy i interesujący, a czasami zaskakujący, jak każda kultura – dodaje Mateusz Czekajło, członek koła.

Warto dodać, że słowo asabiya w języku arabskim oznacza solidarność i nerwowość. Członkowie Koła skupiają się na pierwszym znaczeniu i pragną budować solidarność pomiędzy osobami zafascynowanymi światem arabskim, przy tak wielostronnej działalności nie zawsze jednak udaje się uniknąć nerwowych sytuacji. Oba tłumaczenia doskonale oddają dynamiczny i dobroduszny charakter członków Koła Naukowego „Al-Asabiya”. Każda podjęta przez nich inicjatywa cieszy się powodzeniem. Oby takich inicjatyw było jak najwięcej.

Autorzy: Katarzyna Stołpiec
Fotografie: Hanna Makowska