Nowe wydziały i kolegia

Gruntowna reorganizacja wydziałów jest jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych na Uniwersytecie Śląskim na mocy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W miejsce dotychczasowych 12 wydziałów nowy statut UŚ powołuje 8 (w tym Szkołę Filmową im. Krzysztofa Kieślowskiego). Będzie na nich funkcjonowało 25 instytutów dyscyplinowych, ze struktur wydziałów znikną natomiast katedry i zakłady. Na naszej uczelni 4 jednostki będą miały status kolegiów.

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny powstał z połączenia dotychczasowego Wydziału Filologicznego z humanistyczną częścią Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Filozofii, Instytut Historii, Zakład Historii Sztuki) i Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. W ramach Wydziału funkcjonowały będą następujące instytuty dyscyplinowe:

 

 • Instytut Filozofii organizujący badania naukowe w dyscyplinie filozofia;
 • Instytut Historii organizujący badania naukowe w dyscyplinie historia;
 • Instytut Językoznawstwa organizujący badania naukowe w dyscyplinie językoznawstwo;
 • Instytut Literaturoznawstwa organizujący badania naukowe w dyscyplinie literaturoznawstwo;
 • Instytut Nauk o Kulturze organizujący badania naukowe w dyscyplinie nauki o kulturze i religii;
 • Instytut Nauk o Sztuce organizujący badania naukowe w dyscyplinie nauki o sztuce.

Wydział Humanistyczny będzie odpowiedzialny za organizację kształcenia na następujących kierunkach studiów:

 • architektura informacji;
 • doradztwo filozoficzne i coaching;
 • filologia (do zakończenia cyklu kształcenia);
 • filologia angielska;
 • filologia germańska;
 • filologia klasyczna;
 • filologia polska;
 • filologia romańska;
 • filologia rosyjska;
 • filologia słowiańska;
 • filozofia;
 • historia;
 • historia sztuki;
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo;
 • informacja w instytucjach e-społeczeństwa (do zakończenia cyklu kształcenia);
 • kognitywistyka;
 • komunikacja promocyjna i kryzysowa;
 • kulturoznawstwo;
 • kultury mediów;
 • logopedia;
 • mediteranistyka;
 • międzynarodowe studia polskie;
 • sztuka pisania;
 • środkowoeuropejskie studia historyczne;
 • turystyka historyczna.

Pierwszym dziekanem Wydziału Humanistycznego został prof. zw. dr hab. Krzysztof Jarosz.

Wydział Nauk Przyrodniczych

Wydział Nauk Przyrodniczych powstał z połączenia dotychczasowego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska z Wydziałem Nauk o Ziemi. W ramach Wydziału będą funkcjonowały następujące instytuty dyscyplinowe:

 

 • Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska organizujący badania naukowe w dyscyplinie nauki biologiczne;
 • Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej organizujący badania naukowe w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
 • Instytut Nauk o Ziemi organizujący badania naukowe w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku.

Wydział Nauk Przyrodniczych będzie odpowiedzialny za organizację kształcenia na następujących kierunkach studiów:

 

 • biologia;
 • biotechnologia;
 • Biotechnology (prowadzony w języku angielskim);
 • geofizyka;
 • geografia;
 • geologia stosowana;
 • geologia;
 • inżynieria zagrożeń środowiskowych;
 • ochrona środowiska;
 • turystyka.

Pierwszym dziekanem Wydziału Nauk Przyrodniczych został prof. dr hab. Leszek Marynowski.

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych powstał z połączenia części dotychczasowego Wydziału Nauk Społecznych reprezentującej dyscypliny z dziedziny nauk społecznych (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Instytut Socjologii) z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii oraz Instytutem Nauk o Edukacji z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. W ramach Wydziału funkcjonowały będą następujące instytuty dyscyplinowe:

 

 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej organizujący badania naukowe w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach;
 • Instytut Nauk Politycznych organizujący badania naukowe w dyscyplinie nauki o polityce i administracji;
 • Instytut Pedagogiki organizujący badania naukowe w dyscyplinie pedagogika;
 • Instytut Psychologii organizujący badania naukowe w dyscyplinie psychologia;
 • Instytut Socjologii organizujący badania naukowe w dyscyplinie nauki socjologiczne.

Wydział Nauk Społecznych będzie odpowiedzialny za organizację kształcenia na następujących kierunkach studiów:

 

 • arteterapia;
 • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe;
 • doradztwo polityczne i publiczne;
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
 • pedagogika (Katowice);
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Katowice);
 • pedagogika specjalna (Katowice);
 • politologia;
 • polityki miejskie i doradztwo publiczne;
 • praca socjalna;
 • psychologia;
 • socjologia;
 • stosowane nauki społeczne (do zakończenia cyklu kształcenia);
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Pierwszym dziekanem nowego Wydziału Nauk Społecznych został prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica.

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych powstał z połączenia dotychczasowego Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Chemii. W ramach Wydziału funkcjonowały będą następujące instytuty dyscyplinowe:

 

 • Instytut Chemii organizujący badania naukowe w dyscyplinie nauki chemiczne;
 • Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego organizujący badania naukowe w dyscyplinie nauki fizyczne;
 • Instytut Informatyki organizujący badania naukowe w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;
 • Instytut Inżynierii Biomedycznej organizujący badania naukowe w dyscyplinie inżynieria biomedyczna;
 • Instytut Inżynierii Materiałowej organizujący badania naukowe w dyscyplinie inżynieria materiałowa;
 • Instytut Matematyki organizujący badania naukowe w dyscyplinie matematyka.

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych będzie odpowiedzialny za organizację kształcenia na następujących kierunkach studiów:

 

 • biofizyka;
 • chemia;
 • Computer Science (prowadzony w języku angielskim);
 • ekonofizyka;
 • fizyka;
 • fizyka medyczna;
 • fizyka techniczna (do zakończenia cyklu kształcenia);
 • informatyka;
 • informatyka stosowana;
 • inżynieria biomedyczna;
 • inżynieria materiałowa;
 • matematyka;
 • Materials Science and Engineering (prowadzony w języku angielskim);
 • mechatronika;
 • mikro- i nanotechnologia;
 • technologia chemiczna.

Pierwszą dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych została prof. dr hab. Danuta Stróż.

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji kontynuuje tradycje jednostki o tej samej nazwie. W jego strukturze będzie funkcjonował Instytut Nauk Prawnych organizujący badania naukowe w dyscyplinie nauki prawne.

Wydział Prawa i Administracji w dalszym ciągu będzie odpowiedzialny za organizację kształcenia na kierunkach studiów:

 

 • administracja;
 • International Business Law and Arbitration (prowadzony w języku angielskim);
 • prawo;
 • przedsiębiorczość.

Pierwszym dziekanem nowego Wydziału Prawa i Administracji został prof. dr hab. Czesław Martysz.

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji powstał z połączenia dotychczasowego Wydziału Artystycznego ze strukturami dydaktycznymi dotychczasowego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

W ramach Wydziału funkcjonowały będą następujące instytuty dyscyplinowe:

 

 • Instytut Sztuk Muzycznych organizujący działalność artystyczną w dyscyplinie sztuki muzyczne;
 • Instytut Sztuk Plastycznych organizujący działalność artystyczną w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji będzie odpowiedzialny za organizację kształcenia na następujących kierunkach studiów:

 

 • animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną;
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;
 • edukacja kulturalna;
 • e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo;
 • etnologia i antropologia kulturowa;
 • grafika;
 • malarstwo i projekty interdyscyplinarne;
 • muzyka w multimediach;
 • oligofrenopedagogika z arteterapią (do zakończenia cyklu kształcenia);
 • pedagogika (Cieszyn);
 • pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią;
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Cieszyn);
 • projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej.

Pierwszym dziekanem Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji został dr hab. Krzysztof Bąk.

Wydział Teologiczny

Wydział Teologiczny kontynuuje tradycje jednostki o tej samej nazwie. W jego strukturze będzie funkcjonował Instytut Nauk Teologicznych organizujący badania naukowe w dyscyplinie: nauki teologiczne.

Wydział Teologiczny w dalszym ciągu będzie odpowiedzialny za organizację kształcenia na kierunkach studiów:

 

 • nauki o rodzinie;
 • teologia.

Pierwszym dziekanem nowego Wydziału Teologicznego został ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek.

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego kontynuuje tradycje Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. W jej strukturze będzie funkcjonował Instytut Sztuk Filmowych i Teatralnych organizujący działalność artystyczną w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne.

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego będzie odpowiedzialna za organizację kształcenia na kierunkach studiów:

 

 • organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej;
 • realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia;
 • reżyseria;
 • zarządzanie kreatywne w nowych mediach (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW).

Pierwszą dziekan Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego została dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz.

Kolegia

Zgodnie z nowym Statutem UŚ kolegium jest jednostką organizacyjną tworzoną w celu organizacji kształcenia, która może współpracować z otoczeniem zewnętrznym Uniwersytetu, w tym podejmować działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Od 1 października 2019 roku w formule kolegium funkcjonować będą cztery jednostki:

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Kolegium ISM pozostaje jednostką prowadzącą Indywidualne Studia Międzydziedzinowe. Są one sposobem organizacji studiów umożliwiającym uzyskanie dyplomu na więcej niż jednym kierunku, ich studenci zaś mogą uczestniczyć w zajęciach na wszystkich wydziałach uczelni. Każdy student ISM realizuje indywidualny program studiów pod opieką specjalnie powołanego nauczyciela akademickiego – tutora. Kolegium ISM jest również wiodącą jednostką wprowadzającą innowacyjne rozwiązania i metody dydaktyczne, które są później upowszechniane na Uniwersytecie.

Dyrektorem Kolegium ISM będzie prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

CWFiS powstaje z przekształcenia dawnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Będzie prowadziło działalność w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji adresowaną do członków wspólnoty UŚ. Poza realizacją zajęć z WF na studiach zajmie się koordynacją działania drużyn ligowych UŚ, uczestnictwa reprezentantów uczelni w Akademickich Mistrzostwach Śląska, Polski, Świata i Europy, a także organizacją zajęć i imprez o charakterze rekreacyjnym i sportowym dla studentów, doktorantów i pracowników.

Dyrektorem CWFiS będzie mgr Aleksander Fangor.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

SPNJO pozostaje jednostką odpowiedzialną przede wszystkim za nauczanie studentów języków obcych w ramach tzw. lektoratów prowadzonych na wszystkich kierunkach studiów w ramach pasm językowych: humanistyczno- społecznego, matematyczno-przyrodniczego, neofilologicznego i cieszyńskiego.

Dyrektorem SPNJO będzie dr Ryszard Kalamarz.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej

SJiKP prowadzi m.in. różnego rodzaju kursy języka polskiego, seminaria z zakresu języka i kultury polskiej dla nauczycieli i lektorów uczących języka polskiego za granicą wśród Polonii i cudzoziemców, podyplomowe studia kwalifikacyjne nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, seminaria i konferencje poświęcone językowi i kulturze polskiej, nauczaniu języka polskiego jako drugiego oraz tłumaczeniom. Jest również ośrodkiem uprawnionym do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania.

Dyrektorem SJiKP będzie prof. dr hab. Jolanta Tambor.