Szanowni Państwo,

w czerwcu 2018 roku przygotowywaliśmy się do kulminacyjnych wydarzeń jubileuszowych związanych z 50-leciem istnienia naszej Alma Mater. Miesiąc później, w lipcu, rząd przyjął Konstytucję dla Nauki, a my w październiku rozpoczęliśmy 51. rok akademicki. Ta symboliczna, choć przypadkowa przecież zbieżność wydarzeń pozwoliła spojrzeć na kolejny etap historii Uniwersytetu Śląskiego wielowymiarowo.

Stanęliśmy przed szansą umocnienia naszej pozycji w każdym z obszarów. Postanowiliśmy także sprawdzić, jaką uczelnią jest dziś Uniwersytet Śląski. Te dwa wyzwania wyznaczały kierunek działań, które podjęliśmy w ubiegłym roku akademickim.

Chciałbym, korzystając z okazji, podziękować Państwu za dotychczasowy wysiłek i ogrom wykonanej pracy, które wynikały między innymi z konieczności wprowadzenia zmian podyktowanych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Doceniam Państwa zaangażowanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Dziękuję za wszystkie głosy w dyskusji na temat przyszłości naszej uczelni – głosy wynikające z troski o dobro wspólnoty i przyszłość miejsca, które wszyscy razem tworzymy.