Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII–XX wieku. Red. Dariusz Nawrot , Grzegorz Madej

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2016. T. 16. Red. Michał Rauszer , Grzegorz Studnicki

NAUKI POLITYCZNE. Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. T. 1. Red. Tomasz Iwanek , współpr. Agnieszka Miarka , Bartosz Midro , Marzena Mruk , Sara Piwowarska , Dawid Pudło

Marek Barański , Anna Czyż , Sebastian Kubas , Robert Rajczyk: Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Jacek Lyszczyna: Cyprian Norwid. Poeta wieku dziewiętnastego

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2016. T. 7. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2015). Red. nacz. Bożena Tokarz

„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2016, nr 2: Reprezentacje. Red. Justyna Tymieniecka-Suchanek

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Logopedia Silesiana” 2016. T. 5. Red. Olga Przybyla

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Various Dimensions of Contrastive Studies. Eds. Bożena Cetnarowska , Marcin Kuczok , Marcin Zab awa

PRAWO. Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt. Red. Tomasz Pietrzykowski , Agnieszka Bielska - Brodziak , Karolina G i l , Marek Suska

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2015. T. 17. Red. Maksymilian Pazdan

PEDAGOGIKA. Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby. Red. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

„International Journal of Research in E-learning” 2015. Vol. 1 (2). Ed. in Chief Eugenia Smyrnowa-Trybulska. Eds. of Thematic Issue Nataliia Morze , Jozef Malach , Tatiana Noskova , Piet K omme r s , Eugenia Smyrnova-Trybulska

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 2: Wielokulturowość – doświadczanie Innego. Red. Aleksandra Gancarz

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 22, nr 1/2016: Inkluzja edukacyjna. Idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej. Red. Zenon Gajdzica , Magdalena Bełza

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Mirosława Sobczyńska-Szczepańska: Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

Aneta Borowik: Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym. Wyd. 2.

TEOLOGIA. „Philosophy and Canon Law” 2016. Vol. 2: Man – Family – Society in the Modern World. Ed. Andrzej Pastwa

Dawid Ledwoń : Świadectwo Ojca w czwartej Ewangelii. Studia egzegetyczno-teologiczne

SOCJOLOGIA. W sieci i w matni społecznej. Red. Piotr Skudrzyk , Małgorzata Skuchacka , Marek S. Szczepański

NAUKI POLITYCZNE. Tomasz Kubin , Małgorzata Lorencka , Małgorzata Myśliwiec : Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 17. Red. Jan Iwanek , Robert Radek

Marian Mitręga , Joanna Lustig , Natalia Stępień-Lampa , Bożena Zasępa , Paweł Grzywna: Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Ekonomia literatury. 5: Ekonomia literatury. Antologia. Red. Mikołaj Ratajczak , Paweł Tomczok

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2016, nr 1–2 (8): Rozprawy i artykuły: Męskie sprawy. Prezentacje: Marta Syrwid. Red. naczelny Adam Dzia dek , redaktor materiałów w części „Męskie sprawy” Adam Dziadek

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Sophie Tieck-Bernhardi. Fantazje i marzenia. Red. Renata Damp c - Jarosz , Nina Nowara-Matusik

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Językowe/ tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica” 2016. Vol. 13. Red. Anna Kucz , Patrycja Matusiak

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Marcin Zabawa: English semantic loans, loan translations and loan renditians in informal Polish of computer users

Paulina Biały: Polish and English diminutives in literary translation: Pragmatic and cross-cultural perspectives

Katarzyna Tilgner: Dusza, ciało i tabu. Studia nad sakralnością praindoeuropejskiego formantu *u w łacińskiej terminologii anatomicznej

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Semantyka przestrzeni miejskich w aspekcie relacji interpersonalnych. Cz. 1. Czynniki konfliktotwórcze / Семантика городских пространств в условиях межсубъектных взаимодействий. Ч. 1: Конфликтогенные обстоятельства. Red. Piotr Cze rwiński , Maciej Walczak

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Karolina Jędrych: Portret dziewczynki, dziewczyny i kobiety w powieści Marii Krüger

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 25. Red. Danuta Krzyżyk

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2016. T. 18. Red. Maksymilian Pazdan

PEDAGOGIKA. Anna Studenska: Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się

„Chowanna” 2016. T. 2 (47): Natura vs kultura – perspektywy poznawcze w obszarze dydaktyki. Red. naczelna Ewa Syrek , red. tomu Ewa Szadzińska

INFORMATYKA. Małgorzata Gajos-Gržetić: Reprezentacja nauki o geoinformacji w wybranych językach informacyjno-wyszukiwawczych

NAUKA O MATERIAŁACH. Ryszard Skulski: Zjawiska dyspersyjne i przewodnictwo elektryczne w relaksorach, multiferroikach i strukturach wielowarstwowych