BIBLIOGRAFIA

Anty - "Kultura". Wybór tekstów o paryskiej "Kulturze". Warszawa 1992.

Berberyusz E.: Książę z Maisons - Laffite. Gdańsk 1995.

Chruślińska I.: Była raz "Kultura". Rozmowy z Zofią Hertz. Warszawa 1994.

Danilewicz Zielińska M.: Szkice o literaturze emigracyjnej. Paryż 1977.

Okładka O 'Kulturze' Wspomnienia i opinie O
O "Kulturze"
Wspomnienia i opinie

Florczak Z.: Grypsy i reminiscencje. Londyn 1995.

Giedroyc J.: Autobiografia na cztery ręce. Warszawa 1994.

Giedroyc J., Bobkowski A.: Listy 1946-1961. Warszawa 1997.

Giedroyc J., Gombrowicz W.: Listy 1950-1969. Warszawa 1993.

Giedroyc J., Jeleński K. A.: Listy 1950-1987. Warszawa 1995.

Giedroyc J., Mieroszewski J.: Listy 1949-1956. Warszawa 1999.

Giedroyc J., Stempowski J.: Listy 1946-1969. Warszawa 1998.

Giedroyc J., Wańkowicz M.: Listy 1945-1963. Warszawa 2000.

Gorczyńska R.: Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze. Kraków 1992.

Okładka O

Gorczyńska R.: Portrety paryskie. Kraków 1999.

Habielski R.: Niezłomni nieprzejednani. Emigracyjne "Wiadomości" i ich krąg. Warszawa 1991.

Habielski R.: Życie społeczne i kulturalne emigracji. Warszawa 1999.

Hertz Z.: Listy do Czesława Miłosza 1952-1979. Paryż 1992.

Karpiński J.: Taternictwo nizinne. Paryż 1988.

Karpiński W.: Książki zbójeckie. Wyd. II, Warszawa 1996.

Kopczyński K.: Przed przystankiem Niepodległość. Paryska "Kultura" i kraj w latach 1980-1989. Warszawa 1990.

Korek J.: Paradoksy paryskiej "Kultury". Ewolucja myśli politycznej w latach 1947-1980. Sztokholm 1998; Wyd. II pt.: Paradoksy paryskiej "Kultury". Styl i tradycje myślenia politycznego. Lublin 2000.

Okładka paradoksy paryskiej KULTURY Okładka
paradoksy paryskiej
KULTURY

Kossowska S.: Przyjaciele i znajomi. Toruń 1998.

Kowalczyk A. S.: Giedroyc i "Kultura". Wrocław 1999.

Król M.: Style politycznego myślenia. Wokół "Buntu Młodych" i "Polityki". Paryż 1979.

Kudelski Z.(red.): Spotkania z paryską "Kulturą". Warszawa 1995.

"Kultura" i jej krąg 1946-1986. Katalog wystawy czterdziestolecia Instytutu Literackiego. Biblioteka Polska, Paryż 11 XII 1986 - 10 I 1987. Paryż 1988 (Przedruk: Lublin 1995).

Mencwel A.: Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa 1997.

Mieroszewski J.: Ewolucjonizm. Paryż 1964.

Mieroszewski J.: Polityczne neurozy. Paryż 1967.

Mieroszewski J.: Modele i praktyka. Paryż 1970.

Mieroszewski J.: Materiały do refleksji i zadumy. Paryż 1976.

Mieroszewski J.: Finał klasycznej Europy. Lublin 1997.

Osadczuk B.: Ukraina, Polska, świat. Sejny 2000.

Pomian G. (opr.): Wizja Polski na łamach "Kultury", t. I-II. Lublin 1999.

Pomian G. i K. (opr.): O "Kulturze". Wspomnienia i opinie. Londyn 1987.

Pomian K.: W kręgu Giedroycia. Warszawa 2000.

Stempowski J.: Listy do Jerzego Giedroycia. Warszawa 1991.

Zbyszewski W. A.: Zagubieni romantycy i inni, Paryż 1992.

Zostało tylko słowo... Wybór tekstów o "Kulturze" paryskiej i jej twórcach. Lublin [1990].

Wywiady prasowe z Jerzym Giedroyciem (wybór):

Bezkrólewie. [Rozmawiał A. Styrczula] "Wprost", 9 X 1994 r.;

Bo to jest rodzaj zakonu. [Rozmowa archiwalna J. Żakowskiego] "Gazeta Wyborcza" ("Magazyn"), 12 X 2000 r.;

Jestem pesymistą. [Rozmawiał: A. Garlicki] "Polityka", 19 X 1991 r.;

Kłóciliśmy się, odkąd pamiętam. [Rozmowa o Stefanie Kisielewskim, będąca fragmentem książki; Rozmawiała: J. Pruszyńska] "Gazeta Wyborcza", 30-31 VIII 1997 r.;

Miejsce dla polskiego lobby. [Rozmawiał: Z. Zaryczny] "Życie Warszawy", 20 X 1990 r.;

Po wielu latach. [Rozmawiał: J. Garliński] "Pamiętnik Literacki" (Londyn), 1987, t. XI.;

Polska i ludzie z nieprawdziwego znaczenia. [Rozmawiali: M. Łukasiewicz i E. Sawicka] "Rzeczpospolita" ("Plus - Minus"), 30 IV - 3 V 1993 r.;

Polską rządzą królewięta. [Rozmawiał: E. Polak] "Spotkania", 23 X 1991 r.;

Prawda w oczy, groch o ścianę. [Rozmawiali: M. Łukasiewicz i E. Sawicka] "Rzeczpospolita" ("Plus-Minus"), 17-18 II 1996 r.;

Recepta na dobre pismo. [rozmawiała: J. Karkowska] "Nowy Dziennik" ("Przegląd Polski"), 30 IV 1999 r.;

Rozmowa Barbary Toruńczyk z Jerzym Giedroyciem. "Res Publica" 1981, nr 8.;

Rozmowa Krzysztofa Pomiana z Jerzym Giedroyciem. "Kultura" (Paryż) nr 1-2 (532-533)/styczeń-luty 1992 r.;

Rozmowa z Jerzym Giedroyciem sprzed dwunastu lat. [Rozmawiał: A. Smolar] "Aneks" 1986, nr 44.;

Sto lat polskiego losu. [Rozmawiał: K. Masłoń] "Rzeczpospolita" ("Plus-Minus") 31XII 1999 - 1 I 2000 r.;

III Rzeczpospolita oczami realisty. [Rozmawiał: K. Burnetko] "Tygodnik Powszechny" nr 3/18 I 1998 r.