JERZY GIEDROYC (27 VII 1906 - 14 IX 2000)

O redaktorze paryskiej "Kultury" i jego dziele, w pierwszą rocznicę śmierci, mówią i piszą:

Jacek Bocheński, Adam Czerniawski, ks. Marian Falenczyk, Zbigniew Florczak, Zofia Hertz, Tomasz Jastrun, Janusz Korek, Marek Nowakowski, Leopold Unger, Adam Zagajewski, Władysław Żeleński

*     *     *

Rozmowy Mariusza Kubika z Jerzym Giedroyciem i Czesławem Miłoszem z 1998 r.

Kalendarium życia i działalności Jerzego Giedroycia, z fragmentami tekstów archiwalnych, zamieszczanych w "Kulturze"

Fragmenty wypowiedzi z filmu dokumentalnego pt.: "Tratwa 'Kultury'"

(m.in.: Czesław Bielecki, Gustaw Herling - Grudziński, Jakub Karpiński, Leszek Kołakowski, Czesław Miłosz, Olga Scherer-Virska, Jerzy Turowicz, Jacek Woźniakowski)