Nowe książki - Październik 1996

W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazały się:

P r a c e    n a u k o w e

FILOZOFIA. Józef Bańka: Plotyn i odwieczne pytania metafizyki. T. 2: O rzeczywistości prawdziwej, pozornej i stanach mistycznych. Katowice 1996, bibl., glosariusz, index, sum., Zsfg., 25 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Jan Kochanowski: Treny. Trans. by Adam Czerniawski. Katowice 1996, bibl., komentarz gramatyczny, 9 zł ( wespół z Letnią Szkołą Języka, Literatury i Kultury Polskiej UŚ)

Culture and Identity: Selected Aspects and Approaches. Ed. by Suzanne Stern-Gillet, Tadeusz Sławek, Tadeusz Rachwał and Roger Whitehouse. Katowice 1996, bibl., noty o autorach, streszcz., rs., 19 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Nach den Zurcher Unruhen. Deutschsprachiga, Schweizer Literatur seit Anfang der achtziger Jahre. Konferenzbeitrage. Hrsg. von Zygmunt Mielczarek. Katowice 1996, bibl., streszcz., sum., 6 zł

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU. Transformacja telewizji w Polsce. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Katowice 8-9 grudnia 1994 roku. Red. Wiesław Dudek. Katowice 1996, tab., bibl., sum., Zsfg., 4 zł

PRAWO. Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok. Katowice 1996, bibl., 18 zł

PEDAGOGIKA. Edukacja dla rozwoju. Red. Henryk Moroz. Katowice 1996, bibl., sum., rez., 5 zł

Wybrane aspekty psychopedagogiczne przemian edukacyjnych w Polsce. Red. Władysława Łuszczuk. Katowice 1996, bibl., sum., Zsfg., 5 zł

PSYCHOLOGIA. Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Red. Irena Heszen-Niejodek i Zofia Ratajczak. Katowice 1996, bibl., sum., 7 zł Barbara Kożusznik: Podmiotowość zespołu pracowniczego w organizacji. Katowice, 1996, bibl., tab., rs., sum., 6 zł

NAUKI O ZIEMI. "Kras i Speleologia" T. 8/XVII/. Red. Marian Pulina. Katowice 1996, bibl., mapy, rys., fot., streszcz., sum., rs., 8 zł

"Geographia. Studia et Dissertationes". T. 20. Red. Tadeusz Szczypek. Katowice 1996, bibl., rys., tab., rez., sum., 5 zł