Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Październik 1996

Tytuł naukowy profesora otrzymali:
Prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk WMFCh
Prof. dr hab. Jerzy Łuczka WMFCh
Prof. dr hab. Jan Stolarek WBiOS
Prof. dr hab. Jacek Jania WNoZ
Prof. dr hab. Jerzy Ratajewski WFil.
Prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki WFil.
Prof. dr hab. Marcin Kudej WPiA

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego mianowani zostali:
Prof. dr hab. Dariusz Badura WT
Prof. dr hab. Waldemar Karcz WBiOS

Stopień doktora habilitowanego uzyskali:
Dr hab. Ewa Talik WMFCh
Dr hab. Karol Kołodziej WMFCh
Dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk WPiPs
Dr hab. Mieczysław Stolarczyk WNS
Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel WT

Stopnie doktora uzyskali:
Dr Tomasz Połacik WMFCh
Dr Adam Ogaza WMFCh
Dr Krystian Faliszek WNS
Dr Piotr Boroń WNS
Dr Andrzej Murzyn WP-A
Dr Uwe Kaestner WFil.
Dr Małgorzata Nitka WFil.
Dr Mirosława Siuciak WFil.
Dr Magdalena Pastuch WFil.
Dr Helena Szewczyk WPiA
Dr Andrzej Bisztyga WPiA
Dr Kornelia Polok WBiOS
Dr Ewa Jarosz WPiPs