GOŚĆ Z MOSKWY U FIZYKÓW

Prof. dr Ludmiła I. Korolewa W Zakładzie Fizyki Magnetyków IF na trzymiesięcznym stażu przebywa prof. dr Ludmiła I. Korolewa z Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie.
Prof. Korolewa jest profesorem na Wydziale Fizyki tej uczelni, zajmuje się zjawiskami magnetycznymi, w szczególności półprzewodnikami magnetycznymi, szkłami spinowymi, ferrytami i wysokotemperaturowym nadprzewodnictwem.
Ma w swym dorobku ponad 190 publikacji, w tym jedną monografię, wypromowała 9 doktorów, kieruje grupą badawczą.

Przyjechała na zaproszenie prof. Jerzego Warczewskiego - kierownika Zakładu - aby prowadzić wspólne badania przy wykorzystaniu czterokołowego dyfraktometru rentgenowskiego KM-4.

A oto co powiedziała dla Gazety prof. Korolewa:
- Wyrażam głęboką wdzięczność Uniwersytetowi Śląskiemu oraz Fundacji J. Mianowskiego za możliwość pracy w Zakładzie Fizyki Magnetyków. Za pomocą unikalnego czterokołowego dyfraktometra rentgenowskiego udało nam się zbadać strukturę krystaliczną niedawno odkrytego minerału florensowitu oraz związku . Zbadane są ich własności magnetyczne oraz gigantyczny magnetoopór. Podobne badania prowadzimy na szeregu nowych składów chalkospineli. Jestem wdzięczna za ciepłe przyjęcie, życzliwy, koleżeński stosunek współpracowników oraz za dobre warunki pracy i pobytu.

Staż gościa z Moskwy jest sponsorowany przez Fundację - Kasę im. J. Mianowskiego z Warszawy i ZFM.