WŁADZE UŚ 1996 - 1999

  Stanowimy społeczność liczącą ok. 37 tys. osób; studentów - 34 tys, w tym trzecia część to słuchacze pierwszego roku; pracownicy - blisko 3200 osób, z czego prawie połowa to nauczyciele akademiccy. Wybraliśmy - sobie - Rektora i Senat, Dziekanów i przedstawicieli do Rad Wydziałów i niechaj teraz - nam - rządzą i służą. Ale bez naszego wsparcia, nie tylko dobrymi życzeniami, zapewne zrobią mniej niżby mogli - w tej ostaniej kadencji XX wieku.

JM Rektor prof. dr hab. TADEUSZ SŁAWEK absolwent UJ, na UŚ od 1971 roku, anglista, historyk literatury angielskiej i amerykańskiej

Prorektor ds. nauki i współpracy krajowej i zagranicznej prof. dr hab. JACEK JANIA absolwent UWr., na UŚ od 1975 roku geolog

Prorektor ds. nauczania prof. dr hab. ZOFIA RATAJCZAK absolwentka Uniwersytetu Leningradzkiego, na UŚ od 1970 roku psycholog

Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. KRYSTIAN ROLEDER absolwent UŚ, fizyki

Prorektor ds. Filii w Cieszynie prof. dr hab. ALOJZY KOPOCZEK absolwent WSMuzycznej w Poznaniu muzykolog, na UŚ od 1974 roku

 

DZIEKANI 1996 - 1999

 

prof. dr hab. Iwona Szarejko
prof. dr hab. Jerzy Zioło
Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. dr hab. IWONA SZAREJKO absolwentka AR Kraków, na UŚ od 1975 roku Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. WIESŁAW BANYŚ absolwent UJ, na UŚ od 1974 roku Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. JERZY ZIOŁO absolwent UAM, na UŚ od 1967 roku
prof. dr hab. Andrzej Jankowski prof. dr hab. Jan Iwanek prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi prof. dr hab. ANDRZEJ JANKOWSKI absolwent UWr., na UŚ od 1976 roku Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. JAN IWANEK absolwent UŚ Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego prof. dr hab. ANDRZEJ WÓJTOWICZ absolwent UWr. na UŚ od 1969 roku
dr hab. Władysława Łuszczuk prof. dr hab. Genowefa Grabowska dr Krystyna Doktorowicz
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. WŁADYSŁAWA ŁUSZCZUK absolwentka UJ, na UŚ od 1973 roku Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. GENOWEFA GRABOWSKA absolwentka UWr., na UŚ od 1971 roku Dziekan Wydziału Radia i Telewizji dr KRYSTYNA DOKTOROWICZ absolwentka UŚ
  dr hab. Marian Surowiec  
  Dziekan Wydziału Techniki dr hab. MARIAN SUROWIEC absolwent UŚ  

 

PRODZIEKANI

WBiOŚ: ds. studenckich - prof. dr hab. Waldemar Karcz; ds. studiów zaocznych - prof. dr hab. Stanisław Cabała; ds. studiów doktoranckich - prof. dr hab. Tadeusz Kimsa

WF: ds. nauki - prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź; ds. studenckich - prof. dr hab. Józef Zarek (Sosnowiec) i prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk (Katowice)

WMFCh: ds. matematyki - dr hab. Józef Drewniak; ds. fizyki - dr Danuta Skrzypek; ds. chemii - prof. dr hab. Stanisław Kucharski

WNoZ: ds. nauki - prof. dr hab. Janusz Janeczek; ds. studenckich - dr hab. Edward Głuchowski (geologia) i dr Jerzy Wach (geografia)

WNS: ds. nauki prof. dr hab. Kazimiera Wódz; ds. dydaktycznych prof. dr hab. Sylwester Wróbel; ds. ogólnych i studenckich - dr Krzysztof Czekaj

WP-Art. : ds. naukowych i artystycznych - prof. Helena Danel- Bobrzyk; ds. studiów dziennych - dr Ryszard Cibor; ds. studiów zaocznych - dr Jan Filip

WPiPs. : ds. Nauki - prof. dr hab. Dorota Ekiert-Grabowska; ds. studiów dziennych - dr Marek Adamiec; ds. studiów zaocznych - dr Eugenia Rostańska

WPiA: ds. studiów stacjonarnych - prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek; ds. zaocznych studiów prawniczych - prof. dr hab. Ryszard Małajny; ds. zaocznych studiów administracyjnych - dr hab. Teresa Kurowska

 

WRTV: ds. programowych i dydaktycznych - dr Ewa Głębocka; ds. artystycznych - prof. Daniel Szczechura

 

WT: - ds. ogólnych i studenckich - dr inż. Zygmunt Wróbel; ds. dydaktycznych - dr hab. inż. Dariusz Badura i dr Julian Dudek

 

SENAT

W chwili gdy zamykaliśmy niniejsze wydanie nie wszystkie wydziały i grupy pracownicze i studenckie reprezentowane w Senacie dokonały wyboru swych przedstawicieli. Uzupełnimy te dane w następnym wydaniu.

REKTOR, PROREKTORZY, DZIEKANI:

Tadeusz Sławek, Jacek Jania, Zofia Ratajczak, Krystian Roleder, Alojzy Kopoczek, Jerzy Zioło, Jan Iwanek, Genowefa Grabowska, Iwona Szarejko, Wiesław Banyś, Władysława Łuszczuk, Marian Surowiec, Andrzej Jankowski, Krystyna Doktorowicz, Andrzej Wójtowicz

PRZEDSTAWICIELE PROFESORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH:

Roman Ger, Stefan Ernst - WMFCh; Stanisława Kalus, Kazimierz Marszał - WPiA; Józef Bańka, Adam Hrebenda - WNS; Jolanta Małuszyńska - WBiOŚ, Danuta Drynda - WPiPs; Tadeusz Miczka, Edward Polański - WF; Jan Piecha - WT; Wiesław Dudek - WRTV; Katarzyna Olbrycht - WP-A;

PRZEDSTAWICIELE INNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

Wacław Mitas - WPiA; Stanisław Nurek - WNS; Mirosław Nakonieczny - WBiOŚ; Anna Nowak - WPiPs; Piotr Wiczek - WF; Danuta Stróż - WT; Ewa Gębicka - WRTV; Stanisław Michałowski - WP-A;

PRZEDSTAWICIELE INNYCH PRACOWNIKÓW UCZELNI:

Ilza Kowol, Marek Brzycki, Aleksandra Kielak

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO:

po jednym z każdego wydziału

PRZEWODNICZĄCY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH:

"Solidarność" - dr Jacek Szade; ZNP - doc. dr Remigiusz Więckowski Dyrektor administracyjny dr Jan Jelonek; kwestor mgr Urszula Ziegler; dyrektor Biblioteki Głównej mgr Wanda Dziadkiewicz; Dyrektor Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej prof. dr hab. Wojciech Popiołek; Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych prof. dr hab. Jacek Wódz; Dyrektor Szkoły Zarządzania dr Barbara Kożusznik.