XXVII KONCERT AKADEMICKI

16 czerwca 2023 roku odbył się uroczysty koncert akademicki Świat Kilara – inspiracje, źródła z okazji 55. rocznicy powstania Uniwersytetu Śląskiego

Tegoroczne nagrody Pro Scientia et Arte otrzymali
prof. dr hab. Jarosław Polański oraz prof. dr hab.
Jerzy Łukaszewicz
Tegoroczne nagrody Pro Scientia et Arte otrzymali prof. dr hab. Jarosław Polański oraz prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz
Przemówienie rektora Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka
Przemówienie rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka
Prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz wygłosił wykład
pt. Kilka uwag w kwestii prawdy artystycznej
Prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz wygłosił wykład pt. Kilka uwag w kwestii prawdy artystycznej
Koncert odbył się w sali koncertowej Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Koncert odbył się w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Podczas koncertu zaprezentowane zostały
nowe interpretacje dzieł kompozytora, a także
utwory współczesne z pogranicza klasyki i jazzu
inspirowane tą twórczością
Podczas koncertu zaprezentowane zostały nowe interpretacje dzieł kompozytora, a także utwory współczesne z pogranicza klasyki i jazzu inspirowane tą twórczością
Zespół studencki Instytutu Sztuk Muzycznych
Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu
Śląskiego – muzyka Karpat
Zespół studencki Instytutu Sztuk Muzycznych Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego – muzyka Karpat


Fotografie: Agnieszka Szymala