Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

lek. Jolanty Wadowskiej-Król

doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego,
lekarki pediatry, która w latach siedemdziesiątych
rozpoczęła badania dotyczące narażenia na ołowicę dzieci
mieszkających w pobliżu Huty Szopienice.
Dzięki jej działaniom zorganizowano leczenie tysięcy dzieci,
zdecydowano również o rozbiórce domów
stojących najbliżej komina huty.
Przyczyniło się to do poprawy zdrowia mieszkańców
oraz korzystnie wpłynęło na stan środowiska miasta.

W naszej pamięci pozostanie jako Osoba
o nieprzeciętnej dzielności i skromności,
reprezentująca postawę nieugiętą,
otwartą dla wartości nadrzędnych i wykazująca nietuzinkową
odwagę w przełamywaniu barier, gotowa walczyć o godność
i zdrowie szopienickich dzieci w czasach opresji ideologicznej.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłej,
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor i Senat oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

Alicji Załęckiej

wieloletniej pracownicy Drukarni,
a następnie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
W naszej pamięci pozostanie jako osoba
oddana ludziom i sprawom uczelni, służąca pomocą i dobrą radą.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłej,

łącząc się w bólu i cierpieniu,
wyrazy współczucia i żalu składają

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

Aleksandry Kaszper

wieloletniej kierowniczki Oddziału Informacji Naukowej
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
i współtwórczyni serwisu nowoczesnych usług
informacyjnych na uczelni.
W naszej pamięci pozostanie jako osoba
oddana ludziom i sprawom uczelni, służąca pomocą i dobrą radą,

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
i Przyjaciołom Zmarłej,

łącząc się w bólu i cierpieniu, wyrazy współczucia
i żalu składają

Rektor oraz wspólnota akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach