Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

HISTORIA. Maciej Fic: „Rzecznik historii rewolucyjnej”. Henryka Rechowicza (1929–2004) życie publiczne i naukowe (Seria: Studia z Historii Najnowszej, ISSN 2956-6959)

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Jacek Mydla: Narrating the Ghost: Readings in the Gothic and M.R. James (Seria: Studia z Historii Najnowszej, ISSN 2956-6959)

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2022. T. 34. Red. Tomasz Kubin, Paweł Grzywna, Zbigniew Kantyka

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Katarzyna Szkaradnik: Poszukiwacz sensu wśród strzępków historii. Wokół „Z. Po-wieści” Mieczysława Porębskiego

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2023. Nr 1 (5): Reportaż. Reportage. Red. nacz. Janina Janas, red. tematyczni Beata Nowacka, Wojciech Śmieja

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Mariusz Jochemczyk, Józef Olejniczak, Miłosz Piotrowiak: Myśleć Kafką. Teksty i konteksty (Seria: Oikos. Komparatystyka Literacka i Kulturowa, ISSN 2720-1104)

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Andrzej Charciarek: Polskie i czeskie napisy publiczne. Stylistyka i pragmatyka

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Joanna Wilk-Racięska: En busca de la imaginería y la atmósfera de la obra original en la traducción

STUDIA O KULTURZE. Justyna Hanna Budzik: Polski film i fotografia nowego wieku na tle kultury wizualnej. Widma, antropocienie, sztandary (Seria: Media i Kultura, ISSN 2719- 9789)

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2022. T. 30. Red. Maksymilian Pazdan

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2022. T. 31. Red. Maksymilian Pazdan

„Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” 2023. T. 4 (21). Red. Michał Barański, Błażej Mądrzycki

PEDAGOGIKA. Kinga Konieczny-Pizoń: Kultura szkoły w narracjach dzieci z układu ryzyka (ujęcie interdyscyplinarne)

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

Hans Joachim Schädlich, tł. i oprac. Renata Dampc-Jarosz: Felix i Felka (Seria: Biblioteka Narracji o Zagładzie, ISSN 2720-1597)

SZTUKA I DYDAKTYKA. Lech Kołodziejczyk: Od wzniosłości do dowolności. Malarstwo w czasie tragicznym

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Patryk Oczko: Nie tylko dla dzieci. Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

PSYCHOLOGIA. Barbara Kożusznik, Grzegorz Filipowicz, Olaf Flak, Katarzyna Więcek-Jakubek, Małgorzata Chrupała-Pniak, Michał Fafiński, Adrian Pyszka, Barbara Smorczewska, Anna Węgrzyn: Kompetencje pracowników uczelni badawczych w Polsce

Czasopisma online first

Nowe artykuły czasopism dostępne już na platformie czasopism naukowych UŚ: https://journals.us.edu.pl/

„Chowanna” 2022. T. 1 (58)

„Fabrica Litterarum Polono-Italica” 2023. Nr 2 (6)

„Folia Philosophica” 2022. Vol. 47

„Forum Lingwistyczne” 2023. T. 11, nr 1

„International Journal of Research in E-learning” 2023. Vol. 9 (1)

„Loci Communes. International Journal of Studies on Spaces in Arts and Humanities, Anthropology and Architecture” 2022. Vol. 1 (2)

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2023. T. 33

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2023. T. 23, nr 1

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2023. Nr 1 (21)

„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2023. Special issue