Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki
prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. Ludzie księgi. Wokół wybranych zagadnień wydawnictwa Jakuba Mortkowicza. Red. Ewa Jaskółowa

Wypatrywanie. Filozoficzne aspekty języka, literatury i edukacji. Red. Małgorzata Wójcik-Dudek, Ewelina Zygan

HISTORIA. Jarosław Tomasiewicz: W kierunku nacjokracji. Tendencje autorytarne, totalistyczne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej (1933–1939): narodowcy – narodowi radykałowie – narodowi socjaliści

Court, nobles and festivals. Studies on the Early Modern visual culture. Eds. Oskar Jacek Rojewski, Mirosława Sobczyńska-Szczepańska

TEOLOGIA. Krzysztof Matuszewski: W zderzeniu z naturą – świętość Brata Alberta. Naturalne uwarunkowania życia duchowego świętego Alberta Chmielowskiego

SZTUKA. Tu i teraz. Dylematy artysty-pedagoga wobec paradygmatycznych reorientacji sztuki ponowoczesnej. Red. Aleksandra Giełdoń-Paszek, Ryszard Solik

Zapowiedzi
prace naukowe

JĘZYKOZNAWSTWO. Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym. Red. Andrzej Charciarek, Anna Zych

Swietłana Biczak: Языковые ме- ханизмы комизма в произведениях Михаила Жванецкого

Jakość w kształceniu językowym. Rozważania teoretyczne i praktyczne rozwiązania. Red. Danuta Gabryś-Barker, Ryszard Kalamarz

HISTORIA. Jacek Szpak: Polska prowincja paulinów od XVII wieku do 1864 roku. Dzieje gospodarcze: klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie

SOCJOLOGIA. Struktury projektów działań. Światy absolwentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Red. Piotr Wróblewski

POLITOLOGIA. Justyna Łapaj-Kucharska: Polityka zagraniczna Polski wobec Ameryki Łacińskiej w okresie pozimnowojennym