Kronika UŚ

Gala Nauki Polskiej

19 lutego po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Nauki Polskiej. Nowe święto państwowe zostało ustanowione w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Jednym z głównych punktów obchodów była pierwsza Gala Nauki Polskiej. Uroczystość, w trakcie której uhonorowani zostali wybitni polscy naukowcy, odbyła się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Wyrazem uznania dla dokonań badaczy było wręczenie nagród prezesa Rady Ministrów przyznawanych za wyróżnione rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz działalność naukową, a także nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego doceniających całokształt dorobku, osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, wdrożeniowe oraz organizacyjne.

Podczas uroczystości, w której uczestniczył rektor uczelni prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, za znaczące osiągnięcia uhonorowani zostali naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego. Laureatami nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego zostali: prof. dr hab. Andrzej Ślebarski z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – w zakresie działalności naukowej, prof. dr hab. Wiesław Banyś – rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008– 2016, zastępca przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w zakresie działalności organizacyjnej, prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk z Wydziału Prawa i Administracji – w zakresie działalności dydaktycznej, dr hab. Dorota Tarnawska, prof. UŚ z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych – w zakresie działalności organizacyjnej, a także prof. dr hab. Marek Szczepański z Wydziału Nauk Społecznych – w zakresie działalności organizacyjnej.

Łącznie wyróżnionych zostało 138 naukowców. Przyznano 88 nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego, z czego większość to nagrody indywidualne. Otrzymało je 75 pracowników nauki.

Podczas gali wręczono także nagrodę naukową „Ratio et Spes”, ustanowioną przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wspólnie z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI. Międzynarodowa nagroda, której celem jest promowanie interdyscyplinarnej refleksji naukowej nad zagadnieniami ważnymi i aktualnymi dla ludzkości, przyznana została po raz pierwszy.

Prof. Jacek Jania uhonorowany

Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane wyróżniającym się firmom, organizacjom i instytucjom, a także wybitnym przedstawicielom świata nauki, biznesu, kultury i polityki – zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się 22 lutego w Zabrzu. Jednym z laureatów został prof. dr hab. Jacek Jania z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, który otrzymał Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji. Prof. Jacek Jania jest światowej klasy badaczem lodowców i środowiska obszarów polarnych, uznanym geomorfologiem i specjalistą z zakresu teledetekcji. Pełni funkcję przewodniczącego Centrum Studiów Polarnych.

W uroczystości wręczenia nagród udział wzięli: rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ oraz członkowie kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji prof. dr hab. Wiesław Banyś (rektor UŚ w latach 2008–2016) i prof. dr hab. Janusz Janeczek (rektor UŚ w latach 2002– 2008). Tegoroczna gala rozpoczęła obchody jubileuszu 30-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Dzień otwarty kierunków informatyka i inżynieria biomedyczna

3 marca na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych odbył się dzień otwarty kierunków informatyka i inżynieria biomedyczna. Spotkanie było dobrą okazją, by nie tylko posłuchać o interesujących zagadnieniach, ale również obejrzeć, jak wyglądają zajęcia i sale. Uczennice i uczniowie szkół średnich mogli m.in. dowiedzieć się więcej na temat struktury i bezpieczeństwa urządzeń inteligentnych, chmury, wirtualnej rzeczywistości, druku 3D czy implantów. Wykłady i warsztaty były prowadzone przez kadrę dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego.

Seminarium Szybkiego Reagowania

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych i Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego zorganizowali kolejne spotkanie w ramach cyklu „Seminarium Szybkiego Reagowania” (SSR), podczas których uczestnicy rozmawiają na temat bieżących wydarzeń. Tym razem tematem były granice wolności słowa na uniwersytecie. Dyskutanci zastanawiali się nad tym, czy na uniwersytecie można powiedzieć wszystko, a jeśli nie, to dlaczego i kto miałby decydować o tym, o czym można mówić. Dyskusję poprzedziło krótkie wprowadzenie przygotowane przez dr. hab. Tomasza Pietrzykowskiego, prof. UŚ – prorektora ds. współpracy międzynarodowej i krajowej oraz kierownika Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli: prof. dr hab. Ewa Borkowska; dr hab. Jacek Warchala; dr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ; dr Agnieszka Woszczyk, prof. UŚ; dr Szymon Makuła. Moderatorami dyskusji byli prof. dr hab. Ryszard Koziołek – prorektor ds. kształcenia i studentów oraz dr Magdalena Wołek.