Gruzja - Georgia

Gruziński Zespół Tańca "Ocnieba -Dżejrani" z Tbilisi

Kierownictwo gruzińskiej grupy "Ocnieba-Dżejrani" spoczywa w rękach Kietino Bieruaszwili, Jogi Bieruaszwili i Swietłany Ericiani. Zespół powstał w 1995 roku w Tibilizi i jest członkiem Folklorystycznego Stowarzyszenia Gruzji. Program podstawowy zespołu stanowią tańce gruzińskie w oryginalnych strojach. Zespół brał udział w wielu festiwalach w Rumunii, Bułgarii, Turcji, Bułgarii, Macedonii.

The Georgian dance group "Ocnieba- Dżejrani", the band directors are Kietino Bieruaszwili, Jogi Bieruaszwili and Svietlana Eriaciani. The band was founded in 1995 in Irbiza and is a member of the Georgian Folk Association. The main program consists of Georgian folk dances in original costumes. The band performed on many festivals in Romania, Bulgaria, Turkey, and Macedonia.