Turcja - Turkey

Ýzmir Dikili Semih Týnay Anadolu Lisesi
Mudurlugu Halk Danslari Toplulugu

Turecki zespół prezentuje bogaty program, w którym stara się jak najpełniej ukazywać piękno kultury i folkloru swojego kraju. W jego repertuarze znajdują się m.in. pokazy tańców weselnych, tańców charakterystycznych dla regionu Morza Egejskiego, Morza Czarnego oraz Tracji (północno-zachodniej części Turcji). W swoich przedstawieniach członkowie zespołu używają tradycyjnych instrumentów ludowych.

Turkish ensemble presents rich repertory, shows beauty of culture and folklore of their country. Its performance includes traditional wedding ceremony as it is celebrated in village squares in Turkey. They are going to display the folk dances characteristic for Eagean region of Turkey, the Black Sea Region and Thrace (northwestern part of Turkey). The repertory includes the most beautiful dances of Turkey. In the performances are used traditional musical instruments.