Rosja - Russia

Kozacki Zespół Pieśni i Tańca "Stepnye Zarnitsy"

Nazwa "Stepnye Zarnitsy" oznacza "Piorun na stepach". Zespół został założony w 1971 roku w Stawropolu i łączy kozacki śpiew, taniec i muzykę. Zespół tworzą młodzi mężczyźni i młode kobiety, lecz ich praca twórcza opiera się na kulturze swoich przodków - Kozaków Tereckich, którzy żyli u podnóży Kaukazu, nad rzeką Don i morzem Czarnym. Tradycje kozackie są połączeniem rosyjskich pieśni i tańca z folklorem górali, wierne odtworzenie repertuaru i tradycyjne stroje (czerczeski dla mężczyzn, baszmet dla kobiet) tworzą niepowtarzalny klimat.

Repertuar zawiera oryginalne kompozycje wokalno-taneczne, żarty, marsze i pieśni liryczne, koncerty muzyki folklorystycznej. Zespół "Stepnye Zarnitsy" jest laureatem wielu rosyjskich i międzynarodowych festiwali w Rosji, Turcji, Syrii, Bułgarii, Grecji, Rumunii, Francji, Portugalii i Hiszpanii.

"Stepnye Zarnitsy" is a cossack ensemble of folk singing and dancing. The name of ensemble "Stepnye Zarnitsy" means "ligtning in prerias". It was founded in 1971 and combines vocal, dancing groups and orchestra of folk instruments. The members of the group are young men and women, but their creative work is based on the experience of their ancestors - Terek Cossacks, living on the foothills of the Great Caucasus, cossacs of the river of Don, Black Sea cossacs.

Traditions of the cossacks, the combination of Russian songs and dances with the folklore of the mountaeneers, the original way of the performing and traditional costums (cherkeska for men, beshmet for women) make special coloring. The repertory includes original vocal-choreographical compositions, joking, lays. "Stepnye Zarnitsy" is the laureate of many Russian and International festivals in Russia, Turkey, Italy, Cyprus, Syria, Bulgaria, Greece, Romania, France, Malta, Portugal and Spain.