Grecja - Greece

"Likon Ellidion Salaminos"

Zespół "Likon Ellidion Salaminos" został założony w 1982 roku. Obecnie ta grupa tancerzy folklorystycznych ma dwa podstawowe cele: podtrzymanie tradycji greckiej oraz rozpowszechnienie bogactwa swojej kultury. Przywiązanie do autentyczności tańca folklorystycznego, strojów i muzyki stało się motywem dla ciągłych poszukiwań, których celem jest wzbogacenie repertuaru. Grupa od wielu lat występuje w Grecji oraz za granicą. Uczestniczyła w różnych przedsięwzięciach kulturalnych. Theater d'Herode d'Attique (Attycki Teatr Heroda), w Dublinie, na III festiwalu Zemplen na Węgrzech, na Festiwalu Castagna d'aro w Susa, na Światowym festiwalu muzyki i Folkloru w Angers, na 1 światowym festiwalu folkloru "Cittadi Avola" na Sycylii. Grupa taneczna z Salaminy posiada kolekcję autentycznych kostiumów regionalnych. Od 1983 r. dyrektorem artystycznym grupy jest Glafkos Harmantas.

The group Likon Ellidion from Salamina was founded in 1982. Now this group of folk dancers has two targets: keeping the Greek tradition alive and propagating their rich culture. Attachment to the authentic folk dance, costumes and music became the motivation for uninterrupted search, which main objective is the enrichment of repertoire. The group from many years performs in Greece and abroad. The group participated in many important cultural ventures. Since 1983 the artistic director of the band is Glafkos Hermantas.