Kronika Uniwersytecka - Czerwiec 1996

W dniach 23 i 24 maja w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku - Białej oraz Muzeum Beskidzkim w Wiśle obradowali naukowcy z Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie wespół z naukowcami Instytutu Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kustoszami Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Muzeum Zabawkarstwa w Kielcacj, pracownikami Muzeum wiślańskiego i Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bielsku - Białej, nt. : " Konstytucji i zmian w kulturze wsi polskiej". Gros wystąpień dotyczyło przemian społeczno-kulturalnych na wsi podbeskidzkiej. Uczestnicy konferencji odwiedzili również w drugim dniu sesji ośrodki twórczości ludowej Podbeskidzia.

WIOSNA MUZYCZNA

Tradycyjnie w maju (14-16) Zakład Dydaktyki Instrumentalnej Instytutu Pedagogiki Muzycznej Filii UŚ w Cieszynie zaprosił całą społeczność akademicką na Cieszyńską Wiosnę Muzyczną. "Wiosnę" zainaugurował koncert Studenckiej Orkiestry Dętej pod dyr. S. Śmietany, zakończył koncert jazzowy grupy "Samokłortet" w klubie "Panopticum". W programie imprezy znalazły się recitale fortepianowe, koncerty muzyki romantycznej (gościnny występ Mario Karacica z Sarajewa) i muzyki XX wieku. Zaprezentował się Akademicki Chór "Harmonia" pod dyr. H. Danel-Bobrzyk. Koncerty te odbywały się w gmachu Filii, ale "wiosna" popołudniami i wieczorami opuszczała mury uczelni i zawitała do cieszyńskich kościołów. Tam można było wysłuchać koncertów muzyki organowej i kameralnej. Wykonawcami koncertów byli profesorowie i ich studenci.

Koncertowaniu towarzyszyła wystawa grafik Artura Popka - adiunkta w Instytucie Muzyczno-Plastycznym UMCS w Lublinie, mającego na swym koncie liczne wystawy krajowe i zagraniczne.

GOŚĆ FILOZOFÓW

Gościem Zakładu Filozofii filii była prof. dr hab. Barbara Markiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. W dniu 16 maja wygłosiła wykład nt. : "Transcendentalizm w filozofii polityki na przykładzie Kanta". Poprowadziła również (dla pracowników i studentów specjalizacji społeczno-filozoficznej) seminarium nt. : "Hegel a Grecy"".

"CIESZYNALIA"

Rada Samorządu Studenckiego UŚ w Cieszynie zorganizowała 22 maja "Cieszynalia". Rozegrano mecz siatkówki pomiędzy studentami a pracownikami uczelni o wielkiego szampana (ufundowanego przez Samorząd). Wystąpiły: Żeński Chór Pedagogiki "The Beatles" grupa taneczna Filii, uczelniany zespół "Plastelinowe Chełmy". "Romanse Schizofrenika" pokazali studenci PWST w Białymstoku. Odbył się krótki (bo trzygodzinny) festiwal filmowy. Wieczorem na terenie uczelni rozpoczął się festyn "Student Party" (Karczma piwna, pieczona kiełbasa etc. ). Koncertowały zespoły i Magda Anioł. "Student Party" przekształciło się w superdyskotekę. "Cieszynalia" zakończono bladym świtem.