ZAPROSZENIA

WOKÓŁ ECO

Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców organizują w listopadzie 1996 roku pierwszą biesiadę naukową nt. "WOKÓŁ ECO". Do udziału w tym spotkaniu serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i studentów Wydziału Filologicznego oraz innych Wydziałów naszego Uniwersytetu. W trakcie dwudniowej biesiady chcemy podjąć dyskusję na temat inspiracji naukowych, literackich i paraliterackich Umberto Eco, próbując odpowiedzieć na niektóre tezy, które stawia w swoich pracach, jak na przykład:

"dlaczego książki przedłużają nam życie? "
" Co człowiek zyskał na wynalazku pisma, druku, pamięci elektronicznej? "
"dzieło sztuki jest przekazem z istoty swej nieokreślonym, wielokrotnościa znaczeń, które współżyją w jednym oznaczniku"
"chcę zbadać różne okoliczności, w których sztuka współczesna liczy na Nieład; nieład, który wszakże nie jest ślepy i nieuleczalny i nie oznacza klęski wszelkich prób uporządkowania, ale jest nieładem płodnym, pozytywnym, jak nam tego dowiodła współczesna kultura- jest to zerwanie z Ładem tradycyjnym, który człowiek Zachodu uważał za niezmienny i utożsamiał z obiektywną strukturą świata... "
"jaki walor ma pojęcie d z i e ł a o t w a r t e g o; co mamy na myśli, gdy mówimy o "strukturze dzieła otwartego" i porównujemy ją ze strukturą innych zjawisk kulturowych"
Do udziału w tym spotkaniu chcemy zaprosić gości z innych ośrodków naukowych zajmujących się twórczością i postacią Eco.

Tematy referatów prosimy zgłaszać do 30 czerwca 1996 roku u dr Diany Pietruch-Reizes w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej UŚ ( Pl. Sejmu Śląskiego 1, p. 311) [ adres do korespondencji: 40-032 Katowice, Pl. Sejmu Ślaskiego 1

W DOMACH KULTURY

"Domy kultury w procesie transformacji (pomiędzy socjalizmem a młodą demokracją)" - to temat seminarium organizowanego w dniach 13-15 czerwca w cieszńskiej Filii. W gronie pomysłodawców znaleźli się (prócz cieszyńskiej uczelni) Dom Europejski Cieszyn-Ustroń, Dom Narodowy w Cieszynie, Wojewódzki Ośrodek w Bielsku Białej. Referaty programowe wygłoszą: prof. dr hab. Antoni Gładysz ("Domy Kultury w Polsce z perspektywy końca XX wieku"), dr hab. Michał Iwaszkiewicz z Poznania ("O myśleniu menadżerskim w funkcjonowaniu domów kultury"), dr Aleksander Nocuń z Warszawy ("Uczenie demokracji jako społeczno-edukacyjna szansa domów kultury"). Wśród referatów tematycznych znalazły się wystąpienia dr Joachima Liszki z cieszyńskiej Filii, mgr Ryszarda Strutyńskiego - dyrektora WOK-u w Bielsku-Białej, dr Jana Olbrychta - burmistrza Cieszyna, dr Jerzego Hermy - dyrektora cieszyńskiego Domu Domu Narodowego i mgr Jacka Turalika z Miejskiego Centrum Kultury w Mysłowicach. Przewidziano także wystąpienia gości z Czech, Niemiec i Austrii. Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w seminarium pracowników naukowych, działaczy samorządowych, dyrektorów placówek kultury, studentów. Dodatkową atrakcją jest to, iż międzyanrodowe seminarium odbywa się w czasie Święta Trzech Braci - międzynarodowego festynu nad Olzą.