Nowe książki - Marzec 1997

W Wydawnictwie UŚ ukazały się:

P r a c e    n a u k o w e

HISTORIA

Andrzej Wójtowicz: Ład moralny, rządy prawa i rozumu w doktrynie Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Katowice 1996, bibliogr., summ., Zsfg., 6,00 zł

NAUKI POLITYCZNE, EKONOMIA

Oblicza centralizmu. Red. Jan Iwanek. Katowice 1996, rys., tab., summ., rés., 5,00 zł

"Szara strefa" w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej. Red. Maria Smejda. Katowice 1996, bibliogr., rez., summ., 3,00 zł

PRAWO

Z dziejów prawa. Red. Adam Lityński. Katowice 1996, summ., Zsfg., streszcz., 10,00 zł

HISTORIA LITERATUR OBCYCH

Writing Places and Mapping Words: Reading in British Cultural Studies. Eds. David Jarrett, Tadeusz Rachwał, Tadeusz Sławek, Katowice 1996, rys., streszcz., rés., 10,00 zł

JĘZYKOZNAWSTWO

Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych. Red. Krystyna Kleszczowa. Katowice 1996, bibliogr., indeks, summ., rez., 20,00 zł

NAUKI O ZIEMI

Jacek Różkowski - Przeobrażenia składu chemicznego wód krasowych południowej części Wyżyny Krakowskiej (zlewnia Rudawy i Prądnika). "Kras i Speleologia". Numer specjalny 1(1996). Katowice 1996, rys., tab., literat., summ., rés., 5,00 zł