Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Marzec 1997

linia

Tytuł naukowy profesora otrzymali:

Prof. dr hab. Aleksander Abłamowicz - Wfil

Prof. dr hab. Jan Grabowski - WPiA

Stopień doktora uzyskała

dr Barbara Gramlewicz z WNS