W PRZYSZŁYM ROKU AKADEMICKIM

ILE ZA PŁATNE STUDIA?

linia

Zasady i wysokości opłat semestralnych w przyszłym roku akademickim uchwalił Senat na swym posiedzeniu 4 marca. Generalnie uchwała utrzymuje zasady dotychczasowe.

W przyszłym roku studenci stacjonarni będą musieli zapłacić 150 zł za powtarzanie przedmiotu; tyle samo studenci zaoczni i wieczorowi z tym, że w przypadku gdy studiować będą "awansem" na wyższym roku będą jednocześnie musieli płacić normalną opłatę.

Za powtarzanie semestru spowodowane niezaliczeniem jednego przedmiotu (sekwencja przedmiotów) wszyscy będą płacili 200 zł. Jeśli natomiast powtarzanie semestru lub roku spowodowane będzie niezaliczeniem więcej niż jednego przedmiotu - student będzie musiał wnieść pełną opłatę dla danego kierunku.

A oto wysokość opłat semestralnych za studia zaoczne i wieczorowe w roku akademickim 1997/98 dla wszystkich kierunków.

Kierunek Kwota w n. zł
Prawo
I rok 1300
II rok 1200
III rok 1100
IV rok 1000
V rok 900
Administracja
II - IV rok 900
V rok 800
Administracja zawodowa
I rok 1000
II rok 900
III rok 800
Policencj. st. administracyjne 1200
Biologia 900
Geografia 850
Geologia 850
Organizacja produkcji tv-film 1000
Filologia polska
I rok 900
II-V rok 800
studia zawodowe 900
Bibliotekoznawstwo
studia magisterskie M-5 850
studia magisterskie M-4 900
studia zawodowe 850
Kulturoznawstwo 900
STUDIA POKOLEGIALNE
filologia germańska
IV rok 1300
V rok 1200
filologia romańska
IV rok 1300
V rok 1200
filologia angielska
IV rok 1300
V rok 1200
filologia rosyjska po KJB 700
STUDIA DZIENNE - powtarzanie semestru, reaktywacja
filologia słowiańska 700
filologia klasyczna 700
filologia rosyjska 800
filologia angielska I-III 1300
filologia germańska I-III 1300
filologia romańska I-III 1300
Matematyka 650
Fizyka
I rok 900
II rok 800
III rok 600
Chemia 800
Pedagogika M, MU 900
Pedagogika zawodowa 1000
Psychologia 1350
Politologia
I rok 950
II - IV rok 880
V rok 700
Historia
I rok 950
II - IV rok 880
V rok 700
V rok (dla odbywających praktyki pedagogiczne) 770
Socjologia zawodowa
I rok 950
II - III rok 920
Socjologia MU 880
Socjologia - studia dzienne - powtarzanie semestru, reaktywacja
I rok 950
II - IV rok 880
V rok 700
Filozofia
I rok 950
II - IV rok 880
opłata za studiowanie przedmiotów dodatk.
greka 70
łacina 70
obsługa komputera 150
pedagogika 160
dydaktyka filozofii 200
Wychowanie techniczne 850
Informatyka (studia polsko-francuskie) 900
Kolegium Języka Biznesu
I rok 1250
II rok 1200
III rok 1150
Opłata za II język - studia dzienne650
Marketing i zarządzanie950
Pedagogika (Cieszyn) 750
Wychowanie muzyczne (Cieszyn) 850
Wychowanie plastyczne (Cieszyn) 850
Praktyka pedagogiczna ciągła w wymiarze 150 godzin (z wyjątkiem kierunku historia i pedagogika)150