Nowe książki - Grudzień 1994

W Wydawnictwie Uniwersytetu Slaskiego ukazaly sie;

P r a c e n a u k o w e

LITERATUROZNAWSTWO. Le romanesque fran‡ais contemporain. Tradition - Modernit‚ - Postmodernit‚. Red. Aleksander Ablamowicz. Katowice 1994, streszcz., sum., zl 65 000, -

KULTURA I SZTUKA. Z zagadnien polskiej kultury muzycznej. Studia folklorystyczne. Red. Adolf Dygacz przy wspoludziale Jolanty Bauman-Szulakowskiej. Katowice, tab., nuty, rez., sum., zl 50 000, -

FILOZOFIA. "Folia Philosophica". T. 12. Red. Jozef Banka. Katowice 1994, sum., rez., zl 50 000, -

PSYCHOLOGIA. Zbigniew Spendel: Podmiotowosc czlowieka a psychologia historyczna. Katowice 1994, sum., Zsfg., zl 30 000, -

S k r y p t y

HISTORIA. Maria Wanda Wanatowicz: Historia spoleczno-polityczna Gornego Slaska i Slaska Cieszynskiego w latach 1918-1945. Katowice 1994, bibl., mapy, indeks nazwisk, zl 55 000, -

POZA WYDAWNICTWEM UKAZALY SIE:

"Acta Historica Silesiae Superiors". T. I. : Sprawozdania wizytacyjne biskupow wroclawskich /z roku 1717/. Dekanaty: cieszynski, frysztacki, frydecki, wodzislawski i bielski. Red. Idzi Panic, Cieszyn 1994 /Wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzial w Cieszynie/, s. 212.

Informator o zasobie Archiwum Panstwowego w Katowicach Oddzial w Cieszynie. red. Idzi Panic, Waclaw Gojniczek, Cieszyn 1994 /Wyd. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzial w Cieszynie/, s. 29. Materialy do Ksiegi Zyciorysow ludzi kultury literackiej Zaglebia Dabrowskiego. cz. 3, red. Adam Jarosz. Katowice 1994, Instytut Bibliotekoznawstwa US w Katowicach.

Gorny Slask - na moscie Europy. Red. Marek S. Szczepanski, Katowice 1993, Osrodek Badan Spoleczno-Kulturowych Towarzystwa Zachety Kultury, Fundacja im. Friedricha Eberta.

Jan Przewlocki: Wojciech Korfanty. Polityka, wzloty i niepowodzenia. Kielce 1993, Polska Akademia Nauk, Oddzial w Katowicach. Komisja Historyczna, Wydawnictwo SZUMACHER.

Wlodzimierz Goriszowski, Piotr Kowolik: Testy osiagniec plastycznych dla mlodziezy szkolnej, WSP, Kielce 1994, s. 136. W serii - "Biblioteki Metodycznej Menedzera" wydawanej przez Krajowe Centrum Menedzerow Oswiaty w Piotrkowie Trybunalskim ukazaly sie nastepujace pozycje w 1994 roku:

Wlodzimierz Goriszowski, Piotr Kowolik: Bledy w pracy poczatkujacych menedzerow /Nr 4/; Wlodzimierz Goriszowski, Piotr Kowolik: O nowa strategie zarzadzania menedzerow w oswiacie /Nr 5/;

Wlodzimierz Goriszowski, Piotr Kowolik: Organizacja, struktura i wykorzystanie banku kadr menedzerow oswiaty /Nr 6/;

Jozef Pajak: Kultura organizacyjna w oswiacie /nr 7/; Jan Lysek: Zalozenia orientacji funkcjonalnej w skutecznym ksztalceniu menedzerow oswiaty /Nr 8/

Stanislaw Palka /red. /: Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiazania w pedagogice wczesnoszkolnej. Wyd. Slask. Katowice 1994, s. 284 /Ksiazka poswiecona jubileuszowi 70-lecia urodzin, 50-lecia pracy zawodowej i 35 - lecia pracy naukowej prof. dr hab. Henryka Moroza/.