Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Grudzień 1994

Stanowisko profesora nadzwyczajnego US otrzymala dr hab. Danuta Sieradzka na Wydziale Filologicznym

Zatwierdzenie stopnia doktora habilitowanego otrzymali:

Dr hab. Janusz Frackowiak z WT /w U. Wr. /
Dr hab. Marian Surowiec z WT /w AGH/
Dr hab. Janusz Ilczuk z WT /w PAN Krakow/
Dr hab. Piotr Pawel Barczyk z WPiPs /w UW/
Dr hab. Wladyslaw Borgiel z WMFCh /w UAM/
Dr hab. Malgorzata Strzelec z WBiOSr.

Stopien doktora uzyskali:

Dr Malgorzata Kubicka z WNS
Dr Urszula Boryczka z WT