Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

NOWE KSIĄŻKI
Prace naukowe

JĘZYKOZNAWSTWO. Lubomír Hampl: Świat awifauny VI w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego: wróbel

„Forum Lingwistyczne” 2023. Nr 11 (2): Werbalne i pozawerbalne aspekty perswazji. Red. nacz. Magdalena Pastuch, red. numeru: Jacek Warchala, Adam Warzecha

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. „Postscriptum Polonistyczne” 2023. Nr 2 (32): Opisać współczesność, wymyślić przyszłość. Red. nacz. Romuald Cudak, red. numeru: Romuald Cudak, Małgorzata Wójcik-Dudek

NAUKI O KULTURZE I RELIGII. o. Jarosław Łuniewski: Inkunabuły w zbiorach paulinów polskich. Katalog i opracowanie

NAUKI PRAWNE. Dominika Iwan-Sojka: Responsibility of war industry for lethal autonomous weapons systems

„Forum Polityki Kryminalnej” 2023. Vol. 2 (6). Red. nacz. Dominika Bek

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2023. T. 33. Red. Maksymilian Pazdan

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA. Joanna Korzekwa: Modyfikacje dwusiarczkiem wolframu powłok tlenkowych Al2O3 wytwarzanych na stopach aluminium

ZAPOWIEDZI
Prace naukowe

FILOZOFIA. Aleksander Kopka: Inne życia. Polityka i etyka żałoby w pismach Jacques’a Derridy

NAUKI O KULTURZE I RELIGII. Anna Matysek: Model systemu zarządzania indywidualną wiedzą naukową w humanistyce

Czasopisma online first

Nowe artykuły czasopism dostępne już na platformie czasopism naukowych UŚ: https://journals.us.edu.pl/

„Chowanna” 2022. T. 2 (59)

„Chowanna” 2023. T. 1-2 (60-61)

„International Journal of Research in E-learning” 2023. Vol. 9 (2)

„Neophilologica” 2023. Vol. 35

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2023. Nr 2

„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2024. T. 14

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2023. T. 23, nr 1

„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2024. Vol. 10 (1)

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2023. T. 32